In een goed en veilig gesprek

of viering

verlossing vinden van wat je in de weg zit…

Als dingen je flink in de weg zitten…

Ieder van ons heeft van tijd tot tijd de wens om de balans op te maken van zijn leven. Ieder van ons heeft weleens te maken met problemen, privé of op je werk. Soms neem je een goede beslissing, maar soms niet. Je woorden kunnen iets moois teweegbrengen, maar soms gebruik je weleens woorden, waar je later spijt van hebt. Of je zwijgt, waar je had moeten spreken. Je kunt blijven zitten met gevoelens die pijnlijk zijn, die je in verwarring brengen of zelfs beschadigen. Ernstige misdragingen kunnen je geweten belasten. Het kan goed zijn er dan met iemand over te praten.

Een gesprek met een pastor

Een gesprek met een priester, diaken of pastoraal werker, kan bevrijdend werken. Je kunt wat je dwars zit bij iemand anders neerleggen en je weet, dat het daar blijft. Priesters, diakens en pastoraal werkers in de kerk hebben een ambtsgeheim. Zij zijn geoefend in luisteren, kunnen je helpen een en ander op een rij te zetten en met je meedenken, hoe verder te gaan. Ze kunnen je een spiegel voor houden. In gebed kun je wat speelt samen voor God brengen en bidden om uitkomst. Zo kun je God rechtstreeks bij je leven betrekken en je bewust worden van zijn liefdevolle en vergevende aanwezigheid. Zo’n gesprek kan bij je thuis plaatsvinden, maar ook buiten of in de kerk.

De biecht

boeteverzoening2De priester kan aan het einde van een dergelijk gesprek absolutie geven. Namens God mag hij zeggen, dat God je vergeeft en een nieuw begin met je wil maken. Biechten betekent, dat je uitkomt voor je geloof en dat je laat zien, dat je God in het middelpunt van je leven plaatst. Zo laat je weten, dat je Gods liefde ook door jouw leven heen wilt laten werken.

Het gaat er bij de biecht niet om, dat je simpelweg al je zonden opnoemt – ook al helpt dat wel om je bewust te worden van alles waardoor er afstand is gegroeid tussen jou en God. Wel leg je datgene, waarmee je in het reine wilt komen, bij God neer. Misschien is er iemand met wie je tot je spijt geen oprechte relatie kunt opbouwen. Misschien zijn er wensen of verlangens die je uit je evenwicht hebben gebracht of anderen schade hebben berokkend. Biechten wil zeggen, dat je voor God gaat staan en Hem vraagt om genezing en vergeving. Dat doe je uit echt berouw en vanuit het verlangen om goed te maken, waar dat kan, en andere wegen te gaan, waar dat nodig is. In de biecht doe je een beroep op Gods liefde om je daarbij te helpen.

Boeteviering of viering van bemoediging

In de week voor Pasen en Kerstmis zijn er in onze parochie boetevieringen. Tegenwoordig spreken we ook wel van vieringen van bemoediging. Het zijn sobere vieringen van Woord en gebed van een half uur, waarin nadrukkelijk ruimte is om je eigen leven te overdenken. Wie wil kan naar voren komen om een teken van bemoediging te ontvangen, een kruisje met doopwater, een handoplegging of een ander gebaar. Zo spreken we naar God toe uit, dat wij menselijke mensen zijn, die soms falen, het moeilijk hebben met onszelf, verdrietig zijn, maar geloven dat we telkens weer opnieuw kunnen beginnen. De vieringen spelen zich af in kleine kring, in rustige sfeer en zijn positief gericht. God is immers een God, die voor het leven kiest en ons gelukkig wil zien. De vieringen bieden goede gelegenheden om je innerlijk voor te bereiden op de twee grote feesten van onze traditie. Zo kun je Kerstmis en Pasen intensiever beleven.

Financieel

Voor gesprekken met de pastor of de biecht wordt geen vergoeding gevraagd. Er kan desgewenst een vrije gift overgemaakt worden op bankrekeningnummer:  NL15 RABO 0153166665 t.n.v. 'Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede’.

Meer informatie en opgave

U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met één van de pastores van het pastoraal team om een afspraak te maken voor een gesprek of voor de biecht.

Tout comprendre c’est tout pardonner ( Alles begrijpen is alles vergeven. )

cross