Kinderen het gevoel geven er echt bij te horen…

Over de drempel: ‘Leven in het spoor van Jezus’

>Opgave voor 1e Communie< 

Deuren1Verlangen naar een warme samenleving

We leven in een wereld, die een dorp geworden is. Jonge mensen reizen over de wereld alsof het niets is. Ze zijn er mee opgegroeid. Sociale media verbinden ons in no time met mensen ver van ons vandaan. Nieuws reist razendsnel. Onze tijd vult zich met gemak. Er is veel te kiezen en veel te doen. De nieuwe wereld biedt veel mogelijkheden. Er is veel om blij mee te zijn. Maar de wereld wordt ook ingewikkeld. Oude zekerheden vallen weg. Op een goede manier samenleven is niet vanzelfsprekend. Toch verlangen we allemaal naar een warme samenleving, waar voor iedereen plek is en waarin we ons met elkaar verbonden weten.

Hoe zetten we onze kinderen in deze wereld op het goede spoor?

‘Leven in het spoor van Jezus’ kan daarbij helpen. Maar daarvoor moet je wel over de drempel stappen. Over de drempel van de traditie om je daarin te willen verdiepen en te ontdekken, wat er aan waardevols en wijsheid in te vinden is. Over de drempel van de kerk om je te verbinden met een gemeenschap van gelovigen, die samen willen leven in dat spoor van Jezus, elkaars vreugde en verdriet willen delen, elkaar willen steunen en stimuleren.

Jezus droomde van het land van God. Dat land van God is nabij. Het is een land waar mensen zich aan elkaar geven als brood en wijn. Jezus heeft ons dat voorgedaan. In de eucharistieviering ontvangen wij Hem als bron van inspiratie voor ons leven. Wat wij vieren in de eucharistie nemen we mee naar het leven van alle dag. Dat verbindt, breekt in, maakt open en geeft hoop en energie.

Daar willen wij de kinderen mee bekend maken in dit project. Maar ook als ouder zal je er iets aan opdoen. We dragen kennis over, maar hopen ook het hart te raken.

Wat bieden wij aan?

We willen uw kind met name drie dingen meegeven.

  1. Allereerst willen wij uw zoon of dochter helpen een relatie op te bouwen met de levende Christus. We doen een appèl op het verstand van de kinderen en we willen ze het land van God laten beleven. We willen proberen gevoeligheid te wekken voor Gods verborgen aanwezigheid in ons leven.
  2. Ten tweede willen wij uw zoon of dochter binnen leiden in de wereld van de traditie; van verhalen, gebruiken en wijsheden van de Rooms katholieke kerk. We willen kinderen gevoelig leren worden voor de gang door het liturgische jaar, van de Eerste Advent tot aan Pasen en daarna. Zo volgen we als vanzelf ook het leven van Jezus van Nazareth.
  3. Door samen met elkaar op te trekken willen we ten slotte werken aan gemeenschapszin. Christen ben je nooit alleen, maar altijd samen mét en vóór anderen. Het is de gemeenschap die het geloof doorgeeft. Zo’n gemeenschap gunnen we onze kinderen ook als zij ouder zijn. Daar moeten we nu al aan werken.

De drempel van de deur staat centraal in veel van onze bijeenkomsten. De kinderen zullen in de bijeenkomsten telkens letterlijk over de drempel stappen om het geheim van het land van God te beleven en te ontdekken.

Wat gaan we doen?

De voorbereiding door middel van dit project bestaat uit drie onderdelen:

  • Ouderavond
  • Kinderbijeenkomsten
  • Vieringen

Rol van de werkgroep en de pastor

De werkgroep Eerste heilige Communie en de pastor begeleiden en coördineren het project.

Rol van de ouders

Natuurlijk wordt u verwacht op de ouderavond of Startavond. Het project is immers iets van ons allemaal samen. Naast een inhoudelijk deel komen op deze avond veel praktische zaken aan de orde en worden alle taken verdeeld.

Daarnaast wordt inzet van ouders gevraagd bij verschillende bijeenkomsten en vieringen. Thuis kunt u met uw kinderen gesprekjes voeren, opdrachten maken, teksten lezen en bidden met uw zoon of dochter met behulp van het werkboek. Het hele project is een oefening in gelovig leven dat thuis haar basis vindt.

Rol van de scholen

Scholen kunnen een parallel-programma aanbieden, dat geschikt is voor heel groep 4. Dus ook voor kinderen, die niet katholiek worden opgevoed. Het programma op school kan de catechese binnen de parochie ondersteunen en sterker maken. Voor scholen kan het een mooie manier zijn om invulling te geven aan hun katholieke identiteit. Het is echter aan de scholen zélf of ze een dergelijk programma al dan niet aanbieden.

Financieel en werkgroep

Voor het meedoen aan het project ‘Over de drempel. In het spoor van Jezus.’ wordt een eigen bijdrage van € 35,– gevraagd. Dit bedrag wordt op de Startavond voor ouders door de stuurgroep ‘Voorbereiding Eerste heilige Communie’ geïnd. Wie zijn de leden werkgroep voorbereiding Eerste heilige Communie?(klik hier)

Opgave

Kinderen van groep 4 en hoger kunnen via het opgaveformulier op onze website worden aangemeld. Ook niet-katholieke kinderen kunnen aan het project meedoen. Zie hier de planning met de voorbereidingsdata 2023-2024 van de werkgroep.
cross