10_kerken_banner

activiteitenkalender

Woensdag 6 maart is er om 18.30 uur een Aswoensdagviering voor kinderen en belangstellenden in de Sint Jan. De viering is opgenomen in het project van kinderen die zich voorbereiden op het ontvangen van de Eerste heilige Communie, maar iedereen is welkom! Het kinderkoor zingt. Pater Bernard Jeunink en pastoraal werker Frank de Heus gaan voor. De viering blijkt een goede manier om kinderen binnen te leiden in het goede christelijke gebruik om in veertig dagen toe te leven naar Pasen en de medemens daarbij niet te vergeten. Alle aanwezigen kunnen een Askruisje ontvangen. Kinderen vragen we een kaart mee te nemen met een lusje eraan. Tijdens de viering kunnen ze die kaart ophangen aan een Paas-tak. Thuis kunnen ze al op de kaart schrijven wat ze in de Vastentijd willen doen om een ander te helpen. Dat kan van alles zijn. Wat beter je best doen op school, proberen minder ongeduldig te zijn, een vriend te zijn voor klasgenoten die er niet bij horen….

Gedurende de Vastentijd zal er in de Sint Jan drie keer kinderwoorddienst zijn: in de vieringen van 10.00 uur op zondag 17 en 31 maart, en 14 april (Palmpasen). De kinderen gaan tijdens de Woorddienst naar de parochiezaal om daar op hun eigen niveau bezig te gaan met het project van ‘Kind op Zondag’. Thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’. Het gaat over ‘wakker worden’, ‘vergeven’ en ‘juichen’. Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we dat met de kinderen oefenen. Wie haalt zijn ‘beginnersdiploma’?

Aanmelden nieuwsbrief en parochieblad Pelgrim

Ga naar boven