10_kerken_banner

activiteitenkalender

Datum:                      Aanvang:
 
9 december       2016     19.30 uur    Kerststal Jacobuskerk
Meer Koren kerstconcert
 
11 december       2016     15.00 uur    
Merry Chrismas concert m.m.v. Orchestra Twente
 
17 december       2016     16.30 uur     
Volkskerstzang
 
17 december       2016     20.00 uur    
Kerstconcert door Mannenklank Glanerbrug en Grootorkest “Wilhelmina” Glanerbrug m.m.v. het Kathedraalkoor Poznan, de Poolse nachtgalen. Een aanrader!!
Lees hier de flyer.

 
18 december       2016     13.00 uur    
Open dag Jacobuskerk m.m.v. het OverdagKoor en het Grensland Overdagkoor
 
21 december       2016     19.00 uur     (let op: gewijzigde aanvangstijd)
Kerstconcert m.m.v. Federatie Enschedese Muziekverenigingen en de Federatie Enschedese Drum en Showbands
 
22 december       2016     19.30 uur
    
Kerstconcert m.m.v. van het OverdagKoor, het kinderkoor van de Alfonsusschool en de Twentse Politiekapel

kerststalDatum:                      Aanvang:
   
11 december       2016     19.00 uur     
 Vesper: Johannes de Doper (lees hier meer)
 
18 december       2016     16.30 uur     
Vesper: De lofzang van Maria (lees hier meer)
 

De tijd van de advent nadert weer en daarmee in Enschede-Zuid tijd voor de Vesper. De Oecumenische werkgroep van Zuid werkt al jaren samen om in de advent een mooie vesper te kunnen vieren.
De protestantse kerk in Enschede (PKE) kerkt sinds kort in één locatie, in de Ontmoetingskerk. Maar voor de Vesper is de Eudokiazaal, achter de Apostel Thomaskerk nog beschikbaar.
We hebben dit jaar weer gekeken wat een geschikt thema is. We maken een boekje voor de gehele advent, de vier diensten samen in een fijne uitgave.
 
We zoeken bij het thema heel zorgvuldig lezingen en liederen bij elkaar, zodat het een mooi geheel wordt. Zo bereiden we ons voor op Kerstmis.
Het thema dit jaar zal zijn:
 
          Verlangen.
 
We werken dat iedere week uit in de volgende motto’s:
1e zondag, 27 nov. De aankondiging van de geboorte van Johannes.
2e zondag, 04 dec. De aankondiging van de geboorte van Jezus
3e zondag, 11 dec. Johannes de Doper
4e zondag, 18 dec. De lofzang van Maria.

De vesper begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur. We zitten in een kring, nu weer in de Eudokiazaal. Naast bidden en zingen is er ruimte voor bezinning en meditatieve muziek.
 
Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de advent waarin we op weg zijn naar Kerstmis.
De vesper is om 19.00 uur in de Eudokiazaal van de Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keijserstr. 20.
U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.
 
Oecumenische werkgroep Zuid en PKE

messiah15498

Regelmatig zijn er vieringen, bijeenkomsten, lezingen en of concerten in één van de kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

schelprkleur3

Ga naar boven