10_kerken_banner

activiteitenkalender

Op 12 november 2017 is Johan Rutgers tot priester gewijd. Johan heeft gedurende zijn opleiding geruime tijd in de Enschede Jacobusparochie rondgezworven. 

Hij heeft aangegeven om als priester in de Jacobuskerk een viering te willen verzorgen.http://www.ariensinstituut.nl/priesteropleiding/nieuws/Pages/KardinaalEijkwijdtdiakenJohanRutgerstotpriester.aspx

Na de viering is er in het parochiehuis de jaarlijkse nieuwjaars receptie.
cross

messiah15498

Regelmatig zijn er vieringen, bijeenkomsten, lezingen en of concerten in één van de kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

schelprkleur3

Ga naar boven