10_kerken_banner

activiteitenkalender

Benner 29062022

de volledige nieuwsbrief hier

Afb Toren van Babel

Zondag 10 juli is er om 11.00 uur een kleuterviering in de Jacobuskerk aan de Oude Markt. We vieren een half uur met korte en eenvoudige liedjes, de koffer, een verhaal (Toren van Babel), de (voedsel)mand, korte gebeden met gebaren, en ook de jarigen worden niet vergeten. De doopouders van de afgelopen twee jaar zijn persoonlijk uitgenodigd om hun schelpjes op te halen, maar iedereen is welkom! Pastor Frank de Heus gaat voor. Het kinderkoor JM zingt. We richten ons op kinderen van 3 tot 7 jaar, maar neem kleinere kinderen gerust mee.

We vragen iedereen die komt een doos(je) mee te nemen. We gaan samen de toren van Babel bouwen en zien of die blijft staan! Neem ook een houdbaar product mee voor de voedselbank. Dit bij wijze van collecte.

Afbeelding kapel Jacobuswandeling 2022Van Jacobus naar Jacobus via Jacobus

Op dinsdag 9 augustus lopen we gezamenlijk van de Jacobuskerk te Enschede naar de Jacobuskerk in Lonneker.  We verzamelen om 9.30 uur in de Jacobuskerk te Enschede.  We starten met lopen om 10.00 uur.  Onderweg doen we het Hilgenhuuske van Jacobus aan op ‘t Vaneker. Er wordt gezorgd voor koffie en thee. We sluiten af in de Jacobuskerk te Lonneker om 12.30.

De wandeling zelf duurt ongeveer een uur tot anderhalf en is niet zwaar. Geef je op via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of schrijf je in op de lijst. Er zijn geen kosten aan verbonden.

NB: voor lunch en vervoer terug wordt niet gezorgd.

De poster treft u hier aan.

logo bisdomlogo synode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Aartsbisdom Utrecht publiceerde op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De Nederlandse bisschoppen hebben er namelijk voor gekozen om voor het Hoogfeest van Pinksteren de verslagen met alle betrokkenen in het bisdom te delen. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

Hier treft u het Verslag voorbereiding synode 2023 Aartsbisdom Utrecht aan, alsmede het Verslag diocesane fase synodaal proces Aartsbisdom Utrecht.

De link naar de pagina van het Aartsbisdom treft u hier aan: https://www.aartsbisdom.nl/aartsbisdom-publiceert-diocesaan-synodeverslag/.

 

kerkbalanslogo fc

In het zijmenu vindt u de folder, een machtigingskaart en twee betaallinks

 

kerkbalans

 

Ga naar boven