10_kerken_banner

activiteitenkalender

Ook dit jaar zal er in de vredesweek in Enschede één Oecumenische Vredesviering zijn.

Dit jaar wordt deze viering gehouden in het Theater van Helmerzijde, de ruimte waar de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek haar vieringen houdt.

De viering is met de medewerking van het Binnenstads Jongeren Koor en het muziekkorps van Het Leger des Heils. De overdenking wordt gedaan door Pastoraal werker, mevr. M. D. Dijkman.

Het thema dit jaar is: De kracht van verbeelding.

We houden ook dit jaar weer een collecte. Het doel is een VREDE-project van de afdeling Internationale Ontwikkeling en Samenwerking van het Leger des Heils.

U bent allen van harte welkom in:

Het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede.

Op 24 september 2017, ’s morgens om 10.00 uur.

Dat weekend zal er in de St. Jan en in de Jacobuskerk, geen viering zijn.
schelprkleur3

messiah15498

Regelmatig zijn er vieringen, bijeenkomsten, lezingen en of concerten in één van de kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

schelprkleur3

Ga naar boven