10_kerken_banner

Kinderactiviteiten

TIPS VOOR DE VASTENTIJD MET KINDEREN: 1e ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

Helaas mogen de kinderen van verschillende scholen nog niet bij elkaar komen, vanwege de maatregel van het RIVM. Daroom mag de kinderwoordienst op 14 maart in de Sint Jankerk niet doorgaan. Om de Vastentijd toch met de kinderen thuis te vieren, kunnen jullie elke zondag van de vastentijd hier een navertelling van de evangelie, tips voor een gesprek met de kinderen, een gebedje en ideeen voor een knutsel moment vinden.

De thema van het project is: JEZUS IN ONZE WERELD.

Deze project is gebaseerd op de vastentijd project van de website: www.kinderwoorddienst.nl.

Op een speelse manier willen wij het Evangelie en het leven van de kinderen samen brengen.

Wij wensen jullie een goede voorbereiding op Pasen met de kinderen.

Groetjes,

Werkgroep kinderwoordienst Sint Jankerk

Navertelling Johannes 2,13-25

Jezus is boos

Het was bijna Pasen. Dat was een groot feest voor Jezus en zijn vrienden. Net als veel andere mensen gingen zij naar Jeruzalem. Daar kon je het paasfeest het beste vieren. Dicht bij de tempel, het huis van God. Het was fijn om met anderen te vieren dat God zijn volk bevrijd had uit Egypte.

In Jeruzalem aangekomen ging Jezus naar de tempel. Daar was het druk. Op het binnenplein van de tempel waren verkopers van koeien, schapen en duiven. Er zaten ook mensen die de Romeinse muntjes wel wilden omwisselen voor Joodse muntjes. In de tempel mocht je niet betalen met geld waar het hoofd van de keizer op stond, dus je moest ze eerst wisselen. Jezus zag de grote drukte, Hij hoorde het geblaat van de schapen en het geschreeuw van de handelaars.

En Hij werd toch zo ontzettend boos. Hij maakte van touwen een zweep. Met de zweep joeg Hij iedereen naar buiten. Ook de dieren joeg Hij weg. De tafeltjes met de muntjes gooide Hij omver. En tegen de duivenverkopers zei Hij: “Weg met dit alles. Maak van het huis van God geen markthal!”
Zijn leerlingen dachten aan wat er in de Bijbel staat: “Ik heb alles over voor het huis van God.” En ze begrepen dat dit over Jezus moest gaan.

De Joden vroegen aan Jezus: “Waar haal Jij het lef vandaan om dit te doen?” Jezus gaf een raadselachtig antwoord: “Breek deze tempel maar af. Drie dagen later zal Ik hem weer opgebouwd hebben.” De Joden lachten Hem uit. Ze zeiden: “Er is zesenveertig jaar gebouwd aan deze tempel. Dan kan Jij hem niet in drie dagen opbouwen.”
Maar Jezus sprak over een ander soort tempel. Hij bedoelde de tempel van zijn lichaam. Pas na Jezus opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich deze raadselachtige woorden. Ze geloofden in de Bijbel en in wat Jezus gezegd had.

Ondertussen waren er in Jeruzalem steeds meer mensen die in Jezus geloofden. Ze zagen welke bijzondere tekenen Hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in de mensen. Hij kende de mensen en wist waartoe ze in staat waren. Niemand hoefde hem daarover iets te vertellen.

Gesprek met de kinderen

Vandaag horen we hoe Jezus boos wordt in de tempel. Wat was bij Jezus de reden om boos te worden? De tempel lijkt een marktplein, in plaats van de plaats waar God aanwezig is onder zijn mensen.

U heeft bij de opening van de kinderwoorddienst verteld over de tempel. Start het gesprek weer bij vraag of een tempel een soort kerk is.
Vraag de kinderen hoe zij zich gedragen als ze in de kerk zijn? Wat roept de sfeer van een kerk bij hen op? Is het een plek waar je gaat roepen en schreeuwen of heb je juist meer het gevoel dat je wilt fluisteren? Wat zouden ze er van vinden als in de kerk bijvoorbeeld een markt was, waar van alles werd verkocht, zelfs beesten?

Ook de kinderen zijn wel eens boos om onrecht. Laat elk kind een situatie in zijn hoofd nemen waarin hij of zij boos is geworden (bijvoorbeeld: iemand doet je pijn, pakt iets af, beledigt jou of iemand waar je van houdt, maakt iets kapot wat jij waardevol vindt, iets gaat niet eerlijk). Is boos worden slecht of kan je er ook iets mee bereiken? Moet je daar wat aan doen, of toch je mond maar houden? Geef als voorbeeld mensen die demonstreren tegen iets waar ze het niet mee eens zijn.
Soms moet je ergens tegen in opstand komen om iets te bereiken.

Jezus geeft vandaag deze levensles: Wees eerlijk!

Knutsel moment/activiteit

Stel de kinderen de vraag waar zij voor in opstand willen komen? Zijn er dingen die in de wereld gebeuren waar zij het niet mee eens zijn en zich boos over maken. Laat de kinderen een aantal teksten verzinnen en deze op een poster/papier schrijven of op een papier tekenen. Of de kleurplaat kleuren.

vt3     vt2

  

Gebed om goed met boosheid om te gaan

Goede God,

ik ben wel eens boos of opstandig
als er iets niet gaat zoals ik wil.
Dan maak ik iets kapot
of ben ik heel gemeen.
Boos zijn is niet wat ik wil.

Maar soms ben ik het niet eens met wat er gebeurt.
Dan gebeuren er oneerlijke dingen
in de wereld of met mensen.
Dan word ik ook boos, 
verdrietig en opstandig.
Dan schreeuw ik diep van binnen
en wil ik zeggen dat het anders moet.

Wij bidden U daarom God:
help ons om onze boosheid om onrecht in de wereld
op een goede manier te uiten.

Amen
 

TIPS VOOR DE VASTENTIJD MET KINDEREN: 1e ZONDAG 21 FEBRUARI 2021

Vanwege de maatregel van het RIVM, kinderen van verschillende scholen mogen niet bij elkaar komen. Daroom mag de kinderwoordienst op 21 februari in de Sint Jankerk helaas niet doorgaan. We hopen dat de volgende kinderwoordienst op 14 maart wel door mag gaan. Om de Vastentijd toch met de kinderen thuis te vieren, kunnen jullie elke zondag van de vastentijd hier een navertelling van de evangelie, tips voor een gesprek met de kinderen, een gebedje en ideeen voor een knutsel moment vinden.

De thema van het project is: JEZUS IN ONZE WERELD.

Deze project is gebaseerd op de vastentijd project van de website: www.kinderwoorddienst.nl.

Op een speelse manier willen wij het Evangelie en het leven van de kinderen samen brengen.
Wij wensen jullie een goede voorbereiding op Pasen met de kinderen.

Groetjes,

Werkgroep kinderwoordienst Sint Jankerk

 

 

Navertelling Marcus 1,12-15

Jezus kiest voor God

1.PNG

Jezus had zich door Johannes laten dopen. Hij ging daarna niet naar huis. De Geest van God stuurde Hem naar de woestijn. Daar bleef Hij lang, wel veertig dagen lang. In de woestijn kwam de Satan naar Hem toe. De Satan probeerde Jezus bij God weg te lokken. Maar Jezus koos voor God. Jezus was in de woestijn samen met de wilde dieren. Ook de engelen kwamen. Zij hielpen Hem.
Toen Johannes, de neef van Jezus, gevangen werd genomen, ging Jezus aan het werk. Hij begon in Galilea, waar Hij vandaan kwam. In Galilea vertelde Hij Gods Goede Nieuws aan iedereen die het maar horen wilde. Hij zei: ”Nu gaat het gebeuren. De Nieuwe Wereld is er bijna. Kies voor het goede en geloof in Gods Goede Nieuws!”

Gesprek met de kinderen

Vandaag horen we over Jezus' verblijf in de woestijn. In een moeilijke situatie is het soms verleidelijk om de gemakkelijkste oplossing te kiezen. Jezus geeft zo liefdevol een levensles: Kies wat jij goed vindt!

Jezus hoort de stem van de satan. Dat is een engel die niet meer naar God luistert. Hij wil dat Jezus ook niet meer naar God luistert. Hij probeert Jezus weg te lokken bij God. Maar Jezus zegt “Nee, ik luister niet naar jou.”

Praat met de kinderen over verleidingen die er zijn in hun eigen leven. Soms is het echt heel moeilijk om alleen maar dingen te doen die goed zijn. Hoe knap is het wel niet van Jezus dat Hij hierin zo’n goed voorbeeld geeft!

Knutsel moment

De kinderen gaan een vastendoosje knutselen.

Het kind kiest 6 goede doelen (één voor elke week van de vastentijd) dat hij/zij wil in de vastentijd doen (een kaartje aan oma en opa sturen, helpen opruimen of koken, wat lief voor voor de buurman doen en zo) of goede manieren om te vasten (geen tv kijken, geen telefoon, geen snoepjes en zo). Als het kind zijn doel berijkt, de ouders kunnen een muntje aan het kind geven en het kind kan het muntje in het vastendoosje gooien.

Op dit manier gaan de kinderen sparen voor de Vastenactie project: School voor kwetsbare groepen in Bangladesh (www.vastenactie.nl/projecten/campagneproject-school-voor-kwetsbare-groepen-in-bangladesh).

De kinderen kunnen hun vastendoosje naar de Sint Jan kerk brengen op Palmpasen.

  1. Neem een meklpakje of een plastic flesje (liever een 1/2 liter pak of fles) en maak ze super goed schoon van binnen.
  2. Maak bovenin een gleuf in je pak of fles.
  3. Knip een gekleured papier op maat. Of kleur de vastenactie kleurplaat en knip de plaat op maat. 
  4. Bedenkt 6 goede doelen (één voor elke week van de vastentijd) dat je wil in de vastentijd doen (een kaartje aan oma en opa sturen, helpen opruimen of koken, wat lief voor voor de buurman doen en zo) of goede manieren om te vasten (geen tv kijken, geen telefoon, geen snoepjes en zo) en schrijf die op de gekleured papier. Of kleur de plaat mooi in.
  5. Wikkel de papier/kleuplaat on het melkpak of de fles heen en plak de papier/plaat vast.
  6. Je kunt het pakje of flesje verder versieren als je wilt. En nu kan je heel veel muten sparen voor een goede doel: scholen voor kwestbare groepen in Bangladesh.
3.PNG

2.PNG

 

 

 

 

4.png

 

 

 

 

Gebed om voor het goede te kiezen

 

Goede God,
Ik weet niet hoe het is om in een woestijn te zijn,
maar het lijkt mij geen fijne plek.
Jezus ging er heen om na te denken.
Veertig dagen lang.
Dat is heel knap van Hem.
Ik weet niet of ik het zou volhouden, God.
Misschien als U mij zou helpen?
En wat als er ook nog stemmen kwamen
die zeiden dat ik niet in U moet geloven,
dat ik weg zou mogen uit de woestijn
eten en drinken zou krijgen en gelukkig worden?
Wat zou ik dan kiezen?

Wij bidden U: Help mij
om voor het goede te kiezen
en te geloven in het Goede Nieuws.
Amen

Dag meisjes en jongens, papa's en mama's,

Het is heel lang geleden dat we samen het evangelie mochten lezen en samen een kleurplaat of een werkje konden maken. Wij missen jullie. En misschien missen jullie elkaar ook?

Wij willen graag weer met jullie vieren. Daarom vieren we de kinderwoorddienst online. Dat blijven wij doen, totdat wij weer echt samen kunnen komen.

7 februari :      Christus heeft ons lijden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. 
Wanneer wij aan Jezus vragen om ons te helpen, dan doet Hij dat.
Hij wacht er zelfs op dat we Hem iets vragen want Hij wil zichzelf niet opdringen.

21 februari:     Deze dag lezen we het verhaal over Jezus in de woestijn.
Kun jij de stilte vinden? En  wat hoor je dan?

7 maart:           Jezus is boos, omdat de tempel een markt geworden is.
Er is geen eerbied voor God. Hoe maken wij van onze kerk een huis van God?

21 maart:         Hoe lang duurt het nog, voordat wij Pasen mogen vieren?
En wat vieren we eigenlijk met Pasen?

De online kinderwoorddienst begint om 10.00 uur. De link staat in de nieuwsbrief pastoraal team Zuidoost Twente.

Vind jij het leuk om een stukje van het evangelie voor te lezen? Wil je een gedichtje voordragen? Of wil je meer informatie? Stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hopen jullie weer te zien!

Groetjes,

Werkgroep kinderwoorddienst Jozef.

kwd01

Als alle Corona maatregelen het toelaten en na 8 februari wij weer de vieringen in de Sint Jan kerk  mogen houden, zullen de kinderwoorddiensten Veertigdagentijd van start gaan.

Wij willen de kinderen van harte welkom heten voor de kinderwoorddiensten in de parochiezaal van de Sint Jan kerk om 10:00 uur op de volgende zondagen: 21 februari, 14 maart, 21 maart 2021.

Wij vragen de ouders de kinderen bij de parochiezaal te brengen en dan zelf plaats te nemen in de kerk.

 

De thema van het kinderwoorddienst project is: JEZUS IN ONZE WERELD.

De veertigdagentijd is het juiste moment voor de kinderen om Jezus te leren kennen door het lezen van de mooiste verhalen uit de bijbel. Met elkaar willen we zoeken naar de verwondering over het verhaal en de herkenbare emotie die het leven van Jezus oproept bij onszelf.

Op een speelse manier gaan wij het Evangelie en het leven van de kinderen samen brengen. Tijdens de kinderwoorddienst gaan wij een navertelling van de vastentijd evangelie lezen. Samen met de kinderen gaan wij het verhaal verkennen en daarna een leuke activiteit doen die bij het verhaal hoort.

Omdat er niet elke week een kinderwoorddienst zal zijn, zullen de kinderen op de 1e zondag

(21 februari) een boekje meekrijgen. Zo kunnen de kinderen op de zondagen wanneer er geen kinderwoorddienst in de kerk is, zelf aan de slag gaan. In het boekje staan de verhalen en de gebeden. Maar ook tips voor een gesprek en je kunt wat creatiefs doen met de kinderen. Dit is voor elke zondag van de veertigdagentijd.

Deze kinderwoorddienst project is gebaseerd op de vastentijd project van de website: www.kinderwoorddienst.nl.

Dus zouden de kinderwoorddiensten niet doorgaan kunt u ook via deze website leuke na vertellingen van de bijbel verhalen en leuke creatieve ideeën vinden.

Om naar de vieringen te gaan en aan de kinderwoorddiensten mee te doen, dienen ouders en de kinderen zich vooraf aan te melden. Er zijn helaas maar voor 30 personen plekken, dus wees er snel bij.
Aanmelden kan in de week voorafgaand aan de viering vóór donderdag 17:00 uur bij Jose Heitbrink bij voorkeur via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt altijd een bericht terug of er plaats is voor u of niet.

Blijf veilig en gezond en wij hopen dat de kinderwoorddiensten en vieringen door zullen gaan en de kinderen te zien.

Groetjes, Werkgroep Kinderwoorddienst Sint Jan.

Beste ouders en kinderen,

KidsTime

Als alle corona maatregelingen het toelaten, komen we op

                     Vrijdag 12 februari van 15:30u tot 17:00u 

in de parochiezaal van de Sint Jan kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) weer bij elkaar met de Kids Time. Het thema voor deze 3e bijeenkomst:

                                Carnaval  

 

We zullen nog steeds voorzichtig zijn en alle voorschriften in acht nemen. Daarom gaat het op de volgende manier als de kinderen komen.

Een begeleider zal buiten de kerk rond 15:30u op de kinderen wachten en zij zal de kinderen (zonder de ouders) naar binnen meenemen. De ouders mogen niet binnenkomen.

Bij afloop, rond 17:00u, brengt een begeleider de kinderen naar buiten.

De kinderen moeten bij binnenkomst hun handen desinfecteren en moeten 1.5 m van de begeleiders houden

De kinderen mogen niet de wc van de kerk gebruiken. (Tip: Laat de kinderen thuis naar de wc gaan voordat zij bij de kerk komen)

 

Kids Time is een club voor kinderen (groep 5,6 en 7) waarmee we op een speelse en creatieve manier aan de slag gaan met feesten die we samen vieren in de kerk.

We gaan het thema Carnaval uitwerken, iedereen kent het feest wel, ook op de meeste scholen wordt hier aandacht aan besteed.

We gaan het verhaal van: Het Carnaval van meester Max, vertellen.

We hebben het samen over dit verhaal en knutselen er iets moois bij. We beginnen en eindigen met een kort gebed. 

Geef je zoon of dochter op bij Saskia. Als je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er ook bij te zijn! 

"Na carnaval komt de vastentijd. 

De vastentijd komt voor de katholieken de drie dagen na Carnaval, op As woensdag, wanneer het as kruisje wordt toegediend. De periode eindigt met Pasen. De Vastenperiode duurt in totaal 46 dagen, zo'n zes en een halve week.  Op 40 dagen wordt er daadwerkelijk gevast, de zes zondagen zijn hiervan uitgezonderd".

Als we toch niet mogen samenkomen met de Kids Time, noteer alvast de datums die hieronder staan en dan kom je gewoon de volgende keer. Neem dan een vriendje of vriendinnetje mee, er is ruimte genoeg en kost bijna niets.

We hopen heel veel kinderen (mogen) te ontvangen!

Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim  

Volgende datums: 30 april (Moederdag) en 18 juni (St. Jan) 2021

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur 

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede 

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal) 

Opgave: 06 22 379 624 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Groetjes,

Werkgroep Kids Time

KidsTime

Hallo meisjes en jongens,     

                                                                         

Waarschijnlijk mogen we nog steeds maar met 30 mensen samenkomen in de kerk.

Dus houden we nog geen kinderwoorddiensten in de st Jozefkerk.         

 

Om de Advent toch met de kinderen thuis te vieren, kun je naar de site: kinderwoorddienst.nl.

Daar vind je het Evangelie voor kinderen met uitleg en verwerking.

Kleurplaten, werkjes voor de Advent en kerst en doordenkertjes kun je  ook vinden op

de site   Samueladvies.nl ga dan naar komende zondagen.

Zondag 20 december: 4e zondag van de advent. De engel Gabriel bezoekt Maria.

kwd2 

De engel zegt tot Maria: “Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.

U zult zwanger worden en een zoon baren, en U moet hem Jezus noemen.” ( naar Lukas 1,28-31 ).

 

We wensen jullie een goede voorbereiding op kerst.

Ook wensen we jullie alvast een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2021!

Medewerkers kinderwoorddienst  St. Jozefkerk.

Ga naar boven