De leden zijn:

Annelies Tenbergen   Locatie zuid   
Tiny Hannink   Locatie zuid  
Lies van Veldhoven   Locatie noord  
Eric Sanders   H. Jacobuskerk  
       

De centrale pastoraatgroep is een adviesorgaan van het pastoresteam op alle gebieden die het pastoraat betreffen. Dat advies kan gevraagd en ongevraagd worden gegeven.
De groep houdt zich vooral bezig met beleidsvragen, maar houdt ook de supervisie op de uitvoering op lokaal niveau. Bovendien stuurt de centrale pastoraatgroep de overkoepelende parochiële werkgroepen aan.
cross