De leden zijn:

 ♦  Annelies Tenbergen  Locatie zuid
 ♦  Tiny Hannink  Locatie zuid
 ♦  Lies van Veldhoven  Locatie noord
 ♦  Eric Sanders  H. Jacobuskerk
     

De centrale pastoraatgroep is een adviesorgaan van het pastoresteam op alle gebieden die het pastoraat betreffen. Dat advies kan gevraagd en ongevraagd worden gegeven.
De groep houdt zich vooral bezig met beleidsvragen, maar houdt ook de supervisie op de uitvoering op lokaal niveau. Bovendien stuurt de centrale pastoraatgroep de overkoepelende parochiële werkgroepen aan.
cross