Als pastoraal team van de drie samenwerkende parochies “Sint Jacobus de Meerdere” (stad Enschede), “Sint Franciscus van Assisië” (Haaksbergen-Buurse-Boekelo) en “Maria Vlucht” (Losser-Lonneker-Overdinkel-Glanerbrug) worden wij regelmatig benaderd met de vraag om het sacrament van de zieken te bedienen of de ziekenzegen te komen geven.

Dit doen wij graag. De aanleiding is vaak een droevige. We vieren dat degene, die het sacrament ontvangt, door het toedienen van dit heilig teken mag sterken voor zijn of haar verdere weg. Al loopt deze uit in het afscheid van dit aardse bestaan en de overgang naar een nieuw leven bij God. Niet alleen de zieke, maar ook familie en vrienden, delen in dit moment van genade. Ook bij hen zien we emoties: van pijn en verdriet, maar ook warmte en genegenheid. Samen bidden we, dat God zich mag ontfermen over de zieke, maar ook over zijn naasten: over hen, die hem of haar lief en dierbaar zijn.

Het sacrament van de zieken of de ziekenzegen komt het best tot zijn recht, toegediend op een moment dat er nog geen grote haast bij is. Daarom is het fijn, als U tijdig belt. Vanzelfsprekend zijn er omstandigheden, die je niet kunt voorzien en waardoor de noodzaak van het toedienen van het sacrament van de zieken zich plotseling aandient. Het kan dan echter zijn dat de priesters niet per direct of op heel korte termijn beschikbaar of bereikbaar zijn. Mocht dit zo zijn dan zijn onze collega’s in het pastoraal team (de pastoraal werkers Frank de Heus, Carla Berbée en Margot Dijkman) graag bereid om de ziekenzegen te komen geven. Desgewenst kunt U dit ook met hen afspreken. Binnen de gegeven omstandigheden proberen we te doen wat mogelijk is, tegelijk kunnen we als er tot het laatste moment gewacht wordt, geen garanties geven.

Als pastoraal team geven vinden we het belangrijk, dat het sacrament van de zieken of de ziekenzegen wordt gegeven in de kring van hen, met wie de zieke zich verbonden voelt. Vaak is dit te midden van familie en gezin, de nabijheid van mensen, die in dezelfde situatie verkeren als hij of zij. In een zorgcentrum of in een viering in de parochie met gemeenschappelijke ziekenzalving of ziekenzegen. Deze ervaring kan voor hem of haar – en voor hen, die meevieren – een bron van hoop en inspiratie zijn.

Ook wanneer U ziek bent of in een kwetsbare situatie bent komen te verkeren, mag U het gevoel hebben, dat het leven nog steeds de moeite waard is. Als pastores bidden wij graag samen met U en met Uw naasten, om Gods nabijheid. Verder wensen wij U toe, dat U zich gesteund mag weten door de liefde en zorg van velen. Mocht U het sacrament van de zieken of de ziekenzegen willen ontvangen, dan zijn wij als pastoraal team graag bereid U van dienst te zijn.

Wij wensen U vrede en alle goeds.

Namens het pastoraal team,

Pastoor André Monninkhof