10_kerken_banner

activiteitenkalender

Op zondag 6 september vindt de eerste viering van het nieuwe kerkelijke jaar plaats. In deze viering gaan Henk Antonissen en Carla Berbée voor. Het parochiekoor van de Verrijzeniskerk zorgt voor muzikale ondersteuning

Na afloop heten wij u van harte welkom in de parochiezaal of, als het weer het toelaat, in de tuin van de pastorie voor een kopje koffie, wat lekkers en eventueel een drankje.

Op zondag 13 september is het Ziekenzondag. Op deze dag zal de ziekenzalving plaats vinden in onze kerk. In de eucharistieviering van 10.30 uur zal Pater Ben Engelbertink voorgaan en het dameskoor van de Verrijzenis-kerk zingt de liederen. Een ieder die behoefte heeft hieraan deel te nemen is hierbij van harte uitgenodigd. Hopelijk zullen velen van onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn om samen de zieke en ouder wordende mensen te sterken. Natuurlijk zijn de familieleden en kennissen van degenen die de ziekenzalving ontvangen, hierbij van harte uitgenodigd.

Het zou fijn zijn als we weten hoeveel mensen deze zalving willen ontvangen. Wij verzoeken u dan ook zich hiervoor op te geven bij Anny Bossink, telefoon 053-4778320.

Graag tot ziens namens de lokatieraad en pastoraatgroep.

Op zondag 13 september beginnen we met de opening van het nieuwe seizoen. All Together en het Gemengde koor zullen zingen in een feestelijke viering in de St. Jankerk. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een kop koffie of thee met koek en een gezellig samenzijn met…… dat houden we nog even geheim. Wij hopen dat er veel parochianen komen om deze dag samen te vieren. Dit jaar willen wij nogmaals speciaal parochianen van Zuid (Ariënsgedachteniskerk en Verrijzeniskerk) uitnodigen om eens te beleven hoe wij onze openingsviering maken en u kunt naderhand natuurlijk ook aanschuiven bij het gezellig samenzijn.

Locale Beheersgroep en Pastoraatgroep St. Jan-H. Michaël

messiah15498

Regelmatig zijn er concerten, bijeenkomsten en of lezingen in één van de drie kerken.

Op deze pagina worden deze getoond.

Ga naar boven