St. Jacobus de Meerdere, R.K. Enschede

  Locatie
St. Jozefkerk

Locatie Sint Jozef
  Locatie
H. Jacobuskerk

Locatie Jacobus de Meerdere
 
Locatie
Verrijzeniskerk

Locatie Verrijzenis des Heren
St. Jacobusparochie Enschede  Locatie
Ariënsgedachteniskerk
Locatie Heilig Hart Van Jezus De Goede Herder
 
schelprkleur
 
Locatie
St. Jankerk

Locatie Sint Jan Heilige Michael
      Locatie
H. Pauluskerk

Locatie Heilige Paulus
    Locatie
Mariakerk

Locatie Onze Lieve Vrouw Van Altijd Durende Bijstand en Heilige Geest
   
Pastoraal Team Enschede
Wilt u een pastor spreken? Kijk daarvoor bij het pastoraal team.


Catechese/Sacramenten (link naar formulieren voor sacramenten)
- aanvragen voor doop, ga naar de "doopfolder" en "aanmelding doopvoorbereiding"
-
doopbewijzen, huwelijk
- aanvragen voor 1e Communie en Vormsel
- melden van een uitvaart
Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met het locatie-secretariaat maar ook bij het Parochieel Dienstencentrum Enschede.
Zie ook profielen/catechese/sacramenten (profielen zijn de werkgebieden van de pastores)