St. Jacobus de Meerdere, R.K. Enschede

Locatie
St. Josephkerk

Locatie Sint Joseph
Locatie
H. Jacobuskerk

Locatie Jacobus de Meerdere
Locatie
Verrijzeniskerk

Locatie Verrijzenis des Heren
St. Jacobusparochie Enschede  Locatie
Ariënsgedachteniskerk
Locatie Heilig Hart Van Jezus De Goede Herder

Parochieel Dienstencentrum Katholiek Enschede
Locatie
St. Jankerk

Locatie Sint Jan Heilige Michael
Locatie
H. Pauluskerk

Locatie Heilige Paulus
Locatie
Mariakerk

Locatie Onze Lieve Vrouw Van Altijd Durende Bijstand en Heilige Geest
Pastoraal Team Enschede
Wilt u een pastor spreken? Klik daarvoor op uw lokatiekerk.

Catechese/Sacramenten
- aanvragen voor doop, doopbewijzen, huwelijk

- aanvragen voor 1e Communie en Vormsel
- melden van een uitvaart
Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met het locatie-secretariaat maar ook bij het Parochieel Dienstencentrum Enschede.
Zie ook profielen/catechese/sacramenten (profielen zijn de werkgebieden van de pastores)