NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 27 april 2022

 

Agenda volwassenen

 

Krachtig leven

blad1blad2Aan de tuinzijde van de schutting achter de Jacobuskerk heeft een struik al heel wat blad. Aan de achterzijde van die schutting is te zien hoe krachtig het leven is. Kijk, door een kier tussen de planken groeit een scheut. En tussen de tegels bij de achterdeur lukt het een paardenbloem om te bloeien.

Met vriendelijke groet P. Daggenvoorde


Wie zijt Gij?
themaOp zondag 1 mei 2022 is er in de St. Jan kerk een
Woord- en communieviering met dit thema.
Het is dan ook de dag van de arbeid. We willen ons verdiepen in dit thema en met elkaar bidden en zingen. Over de opdracht van Jezus, te doen zoals Hij: Mensen met elkaar verbinden,
voor elkaar zorgen. Natuurlijk bidden we ook voor de mensen die zo verschrikkelijk lijden onder de oorlog, in Oekraïne, maar ook in Rusland en andere landen. En, omdat de meimaand weer begonnen is, eindigen we met een Maria lied. Ik wens ieder een betekenisvolle viering.

Tiny Hannink

 

Meimaand – Mariamaand
Op de eerste zondag van de meimaand – Mariamaand, wordt traditiegetrouw ‘s middags om drie uur een Mariaviering gehouden bij de Mariakapel aan de Bekkevosweg in Haaksbergen. Na twee jaar lang dit vanwege corona hebben moeten missen, wordt de draad weer opgepakt.
De Buurvrouwen van Maria gaan in deze viering voor en zorgen er ook voor dat na afloop van deze ontmoeting een kop koffie of thee voor u klaar staat. Een ieder is hierbij van harte welkom.
Maar.... als het op die dag en op het tijdstip van aanvang regent, kan de Mariaviering helaas niet doorgaan. Laten we echter hopen dat dit keer geen enkele spelbreker de boventoon zal voeren.
Liesbeth Dijkhuis.

boekenbeursBoekenbeurs in Glanerbrug!
Van woensdag 27 april t/m zaterdag 1 mei is er weer een grote Boekenbeurs in Glanerbrug. Elke dag is de Boekenbeurs dan open van 10.00 tot 17.00 uur in basisschool De Troubadour, Sonatestraat 44a te Glanerbrug, waar duizenden boeken te koop zijn. U steunt daarmee de Vincentiusvereniging, het kindertehuis Casa do Menino en De Wonne!  U leest er alles over op onze website: https://www.mariavlucht.nl/actueel/boekenbeurs-glanerbrug-2022


toekomst glanerbrugTweede parochieavond over de toekomst van de kerk in Glanerbrug
De locatieraad wil op maandagavond 2 mei in een vervolgavond op die van 21 maart jl. met alle parochianen praten over de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug.

We hopen dat de avond leidt tot concrete plannen waar we mee aan de slag kunnen. De locatieraad staat open voor alle suggesties!

Alle parochianen zijn van harte welkom. Wij zorgen voor de koffie/thee. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt wederom gehouden in het parochiehuis. We rekenen op een grote opkomst omdat het gaat om de toekomst van ONZE eigen geloofsgemeenschap in Glanerbrug!

hoop doet levenZiekenzalving en ontmoeting Lonneker
Op woensdag 4 mei a.s. wordt een zieken- en ontmoetingsdag gehouden in het parochiecentrum van en naast de Jacobus de Meerderekerk in Lonneker en is bestemd voor zieken en thuiszittende parochianen van 80 jaar en ouder met hun partner. Het thema is: Hoop geeft leven.

De ontvangst met koffie/thee is om 9.00 uur. We beginnen met een Eucharistieviering met aansluitend ziekenzalving/ziekenzegening. Daarna is het een gezellig samenzijn. Voor de lunch wordt gezorgd. Rond 13.00 uur is de dag ten einde.

We hopen velen te mogen begroeten en wensen u een fijne en gezellige dag toe.

 

OecumenischeOecumenische Dodenherdenking Losser
Op woensdag 4 mei om 19.00 uur is er een oecumenische viering in de H. Maria Geboortekerk, voorafgaand aan de herdenking bij het oorlogsmonument op het Martinusplein.

In deze dienst gaat pastor Carla Berbée samen met ds. Hennie Marsman voor. Direct aansluitend gaan we lopend in een stille tocht, via het katholieke kerkhof en het Joods monument naar het Martinusplein. Namens de kerken van Losser zullen pastor Berbée, pater Saït en ds. Marsman een krans leggen bij het monument.

Dodenherdenking – Stille tocht in Haaksbergen
WOENSDAG 4 MEI OM 19.00 UUR - IN DE ST. PANCRATIUSKERK : HERDENKINGSBIJEENKOMST 2022.

Organisatie: leden van het 4 mei-comité. Aansluitend aan deze dodenherdenking begint om 19.30 uur de stille tocht.


Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Oeganda

sams.jpghttp://handenwassen.blogspot.nl
Uw gebruikte kleding en schoenen in dichte plastic zakken is welkom op:

Zaterdag 7 mei 2022, 10-12 uur
Sint Jan Kerk, Haaksbergerstraat 251

 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie inzamelingen voor het goede doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Actiedag in Enschede

Op zaterdag 7 mei a.s. kunt u in Enschede uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Sint Jan Kerk. De vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
Hulp aan ouders voor betere toekomst kinderen

Een financiële bijdrage biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

Sam’s Kledingactie, dit doen we!

Hergebruik
Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Met name naar Afrika en Oost-Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding.
De kleding wordt op tweedehands markten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen toegankelijk.

Recycling
Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe materialen. Bijvoorbeeld tot poetslappen of vulling voor matrassen. Maar ook tot nieuwe kleding!

Doneren
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat o.a. naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Cijferscijfers

  • Zo’n 94% van de kinderen gaat naar de lagere school maar 67% maakt deze ook af
  • slechts 24% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs

Beoogde verbetering

  • Om te zorgen dan al deze kinderen weer naar school gaan, willen we op 65 scholen in het district Kamuli het onderwijs verbeteren.

Hartelijk dank voor uw bijdrage

 

Elke vrijdag luiden de klokken voor Oekraïne.
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne duurt maar voort. Zo machteloos kan ik mij daarbij voelen.
Kunnen we dan helemaal niets doen. Ja, we kunnen BIDDEN en aan iedereen laten horen dat we VREDE willen! In veel steden worden hiervoor wekelijks de kerkklokken geluid. Ook Enschede doet daar aan mee. Iedere vrijdag wordt in Enschede in verschillende kerken, waaronder de St. Joseph en de St. Jan, van 13.00 – 13.15 uur, de klokken geluid. Dit voor troost, hoop en verbinding voor en met de slachtoffers en vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne.

Al enige tijd wordt er in Enschede ook het Coventry gebed gebeden.
Het gebed voor Vrede en Verzoening. (15 á 20 minuten)
Het Coventry gebed wordt al veel langer gebeden, in veel delen van de wereld.
In Engeland (begonnen) en in vele landen overgenomen, ook in Rusland en Oekraïne.
Als de klokken zwijgen, 13.15 uur, beginnen we met het Coventry gebed.
Enkele jaren deden we dit in de Wonne in Enschede. Door Corona moesten we uitwijken naar een zaaltje bij de Ontmoetingskerk, Varwiksingel 139, Enschede.
Nu Corona op de weg terug is, mogen we weer met meer mensen tegelijk bidden.
Als u ook graag meebidt voor Vrede en Verzoening bent u van harte welkom.

Coventry gebed voor vrede en verzoening
Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen3:23)

Vader, vergeef de haat die scheiding brengt tussen volken, rassen en klassen.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de gretigheid, waarmee wij onze zinnen zetten, op wat een ander toebehoort.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Vader, vergeef

Vader, vergeef onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Vader, vergeef

Vader, vergeef onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen,
daklozen en vluchtelingen.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen
voor onwaardige doeleinden misbruikt.
Vader, vergeef

Vader, vergeef de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God.
Vader, vergeef

Wees goed voor elkaar en barmhartig;
vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4 : 32)

Dit wordt gevolg door het Onze Vader.

 

Afgelopen week: volwassenen

Als samenwerkende geloofsgemeenschappen zijn we eigenlijk voortdurend op zoek naar gekwalificeerde en gepassioneerde vrijwilligers. Het is daarom extra mooi om te lezen hoeveel mensen op 26 april weer gewaardeerd werden voor het werk dat zij vaak belangeloos inzetten voor anderen. En dan te bedenken dat er achter en naast deze gedecoreerden ook een schare zit aan mensen die niet genoemd worden. Allen van harte gefeliciteerd!  

RK Parochie Maria Vlucht feliciteert gedecoreerden:
Hartelijk gefeliciteerd Robert Konter. Hij is al meer dan een halve eeuw betrokken bij de Gerardus Bedevaart! Hij zet zich in voor sport, mn. judo en handbal en cultuur, mn. Breugheliaans Festijn, Martini Kerlkes. Ook voor de veteranen van Defensie zet hij zich in.

Hartelijk gefeliciteerd Gerard Eppink. Hij is te vinden in bestuursfuncties bij de Stichting Avondvierdaagse, bij Buurtvereniging De Veldmoat, en tuinvereniging Groei en Bloei.

Hartelijk gefeliciteerd Ton Vaneker. Hij maakte zich verdienstelijk voor het onderwijs in SKOLO en voor senioren in Losser en omgeving. Daarnaast zet hij zich onder meer in voor het Openluchttheater Brilmansdennen en Het Gilde in Losser.

Hartelijk gefeliciteerd Luke Wevers. Hij zet zich al twintig jaar in voor de dierenambulance. Hij is er vrijwilliger en coordinator.

Harteijk gefeliciteerd Henk Wullink. Hij is op tal van fronten actief: bij de Bosruiters, bij de AGVL, als videoman bij Sempre Crescendo. Ook is hij actief bij Stichting Pleegzorg Twente.

 

St.Franciscusparochie in Haaksbergen Buurse Boekelo feliciteert gedecoreerden:
Harteijk gefeliciteerd Jan Slotman. Ruim twintig jaar vrijwilliger onderhoud begraafplaats. Hij nam deel aan het bestuur van de St. Pancratiusskerk. Lid van de stuurgroep Parochieverband Haaksbergen. Speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de fusie Haaksbergen Buurse Boekelo tot de St. Franciscusparochie. Actief bij de Historische Kring en de Stichting Schaapskudde Haaksbergen.

Hartelijk gefeliciteerd Henri Scholten. Hij is een sociaal  bewogenvrijwilliger, bestuurlid van Crescendo Buurse. Hij is al 37 jaar vrijwilliger bij de Stichting School en Volksfeesten Buurse. De Boakefeesten, The Voice of Buurse en verschillende inzamelingsacties voor voorzieningen in Buurse konden rekenen op zijn inzet.

Hartelijk gefeliciteerd Hendrik Jan Scheggetman. Hij kreeg een lintje voor zijn verdiensten bij o.a. de judo, Wandelkring Dio, De Kennedymars, De Historische Kring Haaksbergen, als chauffeur van de buurtbus en als schipper op de Buurser Pot.

Hartelijk gefeliciteerd Nilgun Buyur. Ze leverde een grote bijdrage aan de integratie van allochtone leerlingen en hun ouders binnen en buiten de school.

Hartelijk gefeliciteerd Gea ter Heide. U kunt haar kennen van de zorgboerderij Hendrikahoeve, oprichting en ontwikkeling.

Hartelijk gefeliciteerd Mahmut Celik.  Vrijwilliger bij ‘Samen Anders’ Voorzitter en lid van de Turks Islamitische Vereniging. Zette zich in om mensen te verbinden.

Hartelijk gefeliciteerd Leon Leeters. Hij speelde een grote rol in de juridisch professionalisering van het bestuur van het onderwijs. RTV Sternet, Historische Kring Haaksbergse Ondernemers Vereniging, de VVV, de Voedselbank en het Taalhuis en de Wereldwinkel konden rekenen op zijn inzet.

Hartelijk gefeliciteerd Jan Wibbelink. Zette zich in voor verslavingszorg. Ook v.v. Haaksbergen dankt hem, trainer, organisator van toernooien, reunies en de Grote Clubactie. Hij is actief in de Seniorenraad en in Noaberpoort. Ook in de biljartsport is hij actief als penningmeester en voorzitter van De Wieke.

St. Jacobus de Meerdere, R.K. Enschede feliciteert de gedecoreerden
Hartelijk gefeliciteerd meneer Lunter. Vrijwilliger bij De Cromhoff en Stichting Livio. Kerkwacht in de H. Jacobuskerk, vrijwilliger bij Enschede Promotie en stadsgids. Vrijwilliger bij Rijskmuseum Twenthe en Hospice Leendert Vriel.

Hartelijk gefeliciteerd meneer Bosman. Hij was vrijwilliger en voorzitter van de Stichting Oppascentrale Gehandicapten Twente. Hij had bestuursfuncties bij de Koninklijke Stadsharmonie, een verbinder tussen verschillende muziekverenigingen.

Hartelijk gefeliciteerd meneer Dubbeldam. Hij was ruim 40 jaar vrijwilliger bij de Maranathakerk in Enschede-west. Hij was diaken, is ouderling, en voorzitter kerkenraad. Hij is koster, moderator, bestuurslid van de Commissie van beheer. Samenwerking met anderen staat hoog op zijn agenda.

Hartelijk gefeliciteerd meneer Feddes. Vrijwiliger bij de Protestante Gemeente Enschede.Langere tijd  voorzitter van Christelijk Mannenkoor Glanerbrug. Webmaster van o.a. de Enschedese Zangersbond en het Overdagkoor. Voorzitter en vrijwilliger bij Korendag Prismare te Enschede.

Hartelijk gefeliciteerd meneer Geverink. Vrijwilliger bij FC Twente met vele taken.

Hartelijk gefeliciteerd Hanauer. Vrijwilliger bij de lokale Omroep 1 Twente Enschede. Betrokken bij oprichting Poparchief Twente. Presentator van Textielbeat.

Hartelijk gefeliciteerd meneer Hendriks. Vrijwilliger bij woonzorginstelling Livio te Enschede met vele taken.

Hartelijk gefeliciteerd mevr. Schiltmans. Vrijwilliger en scheidsrechter bij Volleybalvereniging Twente ’05. Vrijwilliger bij Revalidatiecentrum Het Roessingh.

Hartelijk gefeliciteerd mevr. Braamer. Vrijwilliger bij de Protestante Gemeente Enschede en bij ‘Huis van Verhalen’ op het Roombeek.

Hartelijk gefeliciteerd mevr. Reehuis. Vrijwilliger bij Mini TheaterAtelier. Hoofdbegeleider bij Stichting MeeReizen.


carlo1CARLO VAN DEN BELD 25 jaar verbonden aan het Caeciliakoor.
Carlo van den Beld werd tot zijn verrassing -aansluitend op de kerkdienst op Eerste Paasdag- in het zonnetje gezet t.g.v. zijn 25-jarig dienstverband bij het Losserse Caeciliakoor.                                               Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, vertelde dat Carlo in 1997 zowel dirigent als organist werd bij het koor. Hij zorgt voor het onderhoud van het kerkorgel van de H. Maria Geboortekerk en is eveneens de persoon die vanaf de coronaperiode de livestreams van (m.n.) de zondagsdiensten verzorgt: zeker geen geringe klus… 

Paul Padberg, koorvoorzitter, betrok echtgenote Bertie in zijn toespraak en feliciteerde ook haar en overhandigde een boeket, immers ‘zij is o.a. de persoon bij wie Carlo zijn hart lucht na de keren dat een repetitie of uitvoering niet helemaal naar wens verloopt’.                                                                               Paul prees Carlo vanwege zijn muzikale kennis en vaardigheden: Carlo componeerde en bewerkte (nieuwe) gezangen, hij heeft grote kennis van het Latijn, kennis die hij aan de koorleden weet over te brengen. Carlo staat bij het koor bekend om zijn sterke mimiek, waarmee hij de leden weet te imponeren én te stimuleren. carlo2Naast zijn rol als dirigent, begeleider en organist zet Carlo zich -door deelname aan werkgroepen- in voor een stukje gezelligheid binnen het koor. Met deze woorden van waardering én een attentie van het koor werd Carlo bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen 25 jaar.                      

Als bijzondere erkentelijkheid voor zijn inzet en betrokkenheid voor het Caeciliakoor en daarmee voor de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser werd hem onder applaus de Paaskaars 2021 overhandigd. Beelden van deze huldiging zijn terug te zien op het YouTubekanaal van de parochie, aan het einde van ‘Eucharistieviering Pasen’ op 17 april jl.

Foto’s: Sandra Ierna; Carlo werd toegesproken door Jos Morsink (links) en Paul Padberg

 

Agenda kinderen

five scorenBig five scoren’ in het Witte Veen met de Franciscusbende
Zondag 22 mei verzamelen we om 15.00 uur bij de familie ter Huurne aan de Braamweg 11 te Buurse. Onder leiding van het I.V.N. gaan we het Witte Veen in op zoek naar ‘the big five’: Schotse hooglanders, reeën, fazanten, hazen en de wolf! Het wordt een wandeling van twee uur voor kinderen en hun ouders tussen de mooiste heide en planten in onze regio! Geef bij je opgave aan met hoeveel kinderen en volwassenen je komt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We vragen € 3,-- voor de onkosten.

 

Afgelopen week: jongeren

jongeren1Jongeren van JP Maria Vlucht konden zich afgelopen vrijdag 22 april uitleven in een graffiti-activiteit.
De leerlingen van Jezus zijn na Pasen in verwarring. Ook wij voelen ons wel eens zo: Hoe moet het toch verder? Dan heb je steun aan mensen die je moed inspreken of zeggen dat je goed bezig bent.
De jongeren bedachten zo’n ‘krachtig of moedig’ woord van max. vier letters.
Kim Grote Punt uit Denekamp, docent en kunstenares, bracht ons de eerste beginselen bij van deze kunstvorm. Met een schets moesten de letters op hardboard worden geschreven.
De veiligheidsvoorschriften werden besproken. Toen volgde de uitleg over de techniek van graffitispuiten. jongeren2Dat vraagt enige oefening maar de resultaten zijn echt geweldig mooi geworden.
Dit keer waren we te gast bij de familie Bombeld in Lonneker. Langs deze weg, nogmaals bedankt voor de gastvrijheid!

jongeren3

 

 

 

 

 

 

Ter bezinning

Wie zijt Gij?
Van dit alles zijn wij getuigen. Handelingen 5,32

Heel de Paastijd mogen wij de verhalen horen over Hem, de Verrezen Heer. Verhalen dat niet de dood het laatste woord heeft maar het Leven. Hoe moeilijk ook dat te verstaan is in het leven van alle dag. In de beelden die tot ons komen van oorlog en onvrede. Want hoe dan ook, ook daarvan zijn wij getuigen. Maar alles wat wij ervaren mogen wij ook getuigen zijn van hoop in zijn Boodschap van vrede en liefde. Jezus leerlingen ervaren de teleurstelling van het leven en hebben hierin weer het oude opgepakt, het leven van voor dat ze de weg met Jezus gingen. De hele nacht gezwoegd en niets gevangen. Jezus spreekt hen aan en zegt: “werp het net uit rechts van de boot”. Ze vangen zoveel vis dat het net dreigt te scheuren. Wetend dat het Jezus is durft niemand Hem te vragen: ‘Wie zijn Gij? Getuige zijn en niet durven vragen. Getuige zijn en elkaar niet durven te bevragen. Ook mij overkomt dat wel eens en ik denk dat ons dat allemaal wel een overkomt in alles waarvan ik, u. jullie getuigen zijn. Met stomheid geslagen……? Het Paasverhaal dat vijftig dagen mag klinken in de getuigenis van vrouwen en mannen. Dat de zware steen is weggerold. Dat Hij Leeft en wij Hem mogen herkennen in het breken en delen. Getuigen op weg naar de vijftigste dag, Het feest van de heilige Geest. Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft o zend ik u. Ontvang de heilige Geest. Ik wens u. jullie en daarin ook mijzelf een goede Paastijd toe. Dat ondanks alles wij allen daarvan getuigen als mensen van HOOP, LIEFDE, LEVEN, VREDE.

Willy Rekveld, parochievicaris

Tijdens de eucharistievieringen van de derde zondag van Pasen, in het weekend 30 april - 1 mei, wordt canon 12b gebeden.

"Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam."

 

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Live-streams:

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

 

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:

sint jacobus qrParochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede      

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQFranciscusparochie qrFranciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMgmaria vlucht qrParochie Maria Vlucht

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ