NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 22 december 2021

 

Vieringen en bezoek Kerststal tijdens de lockdown
Voor onze parochies in Zuidoost Twente hebben we ervoor gekozen de Corona-maatregelen van de Rijksoverheid aan te houden. Wij willen geen uitzonderingspositie innemen in onze maatschappij en doen daarom geen beroep op de ruimte die de vrijheid van godsdienst ons biedt. In lijn met de algehele sluiting is het dringende advies aan religieuze instellingen om alle vieringen, ook rond en in aanloop naar de Kerst, zolang de huidige maatregelen gelden, digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken. Er geldt een verbod op evenementen. Doorlooplocaties als musea zijn gesloten.

Dit betekent, dat we het aantal vieringen de komende tijd beperken tot één viering per zondag of feestdag voor heel Zuidoost Twente. De viering zal besloten zijn en digitaal worden uitgezonden. Het aanbod zal divers zijn. Hieronder vindt u het overzicht.

Onze kerken blijven om dezelfde redenen ook gesloten om de Kerststal te bezoeken. Dat dit pijnlijk is, is evident. Te meer omdat op een enkele locatie de stal met veel liefde en zorg is opgebouwd. We hopen, dat de situatie vóór Maria Lichtmis (2 februari) verbetert, zodat de stal alsnog bezocht kan worden. Hetzelfde geldt voor al die parochianen, die in weerwil van de omstandigheden, tijd, energie en veel creativiteit gestoken hebben in de voorbereiding van vieringen. Hopelijk zal het volgend jaar anders zijn.

  • vrijdag 24 december (Kerstavond) 19.00 uur: Gebedsviering vanuit Overdinkel. Koor en voorgangers van Dynamique.
  • zaterdag 25 december (eerste Kerstdag) 11.00 uur: Eucharistieviering vanuit de Jozefkerk te Enschede. Voorgangers: P. Daggenvoorde en W. Rekveld. Koor: Schola.
  • zondag 26 december (tweede Kerstdag) 9.30 uur: Communieviering vanuit de Bonifatiuskerk te Haaksbergen. Voorgangers: B. Broekhuis en L. Lenderink. Koor: Pablokoor.
  • vrijdag 31 december (Oudjaar) 17.00 uur: Oecumenische viering vanuit de Ontmoetingskerk te Enschede. Voorgangers: A. Reitsma en C. Berbée. Samenzang.
  • zondag 2 januari (Driekoningen) 9.00 uur: Eucharistieviering vanuit de Maria Geboortekerk te Losser. Voorgangers: P. Daggenvoorde en W. Rekveld. Koor: Caecilia.
  • zondag 9 januari (Doop des Heren) 9.30 uur: Eucharistieviering vanuit de Pancratiuskerk te Haaksbergen. Voorgangers: P. Daggenvoorde en W. Rekveld. Koor: Pancratiuskoor.

De uitzendingen vinden plaats via de volgende kanalen:

kerst walkthroughGeen kindervieringen, wel zoommeeting voor kinderen op 24 december om 16.00 uur.
De Kinderkerst Walkthrough in Haaksbergen, het doorloopgebeuren voor kinderen in Losser en de kinderviering in de Sint Jan in Enschede gaan helaas niet door. Wel is er op 24 december om 16.00 uur een Zoommeeting, verzorgd door de werkgroep ‘Klokjesviering’ van Enschede Zuid. Je kunt je hiervoor opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de QR-code hiernaast. Dan krijg je een link toegestuurd.

 Haaksbergen. M25 Haaksbergen in Actie voor ‘de Wonne’ Glanerbrug
Twee van de goede werken van barmhartigheid zijn: ‘wie dorst heeft, te drinken geven’, ‘de vreemdeling onderdak bieden.’ Vier jongeren van M25 Haaksbergen hebben deze gecombineerd. Ze hebben afgelopen zaterdag bij de Bonifatiuskerk te Haaksbergen gestaan om chocolademelk uit te delen voor het goede doel. Ze hebben gekozen om de opbrengst op een of andere manier te schenken aan De Wonne in Glanerbrug. Het is één van de ‘Wonne huizen’, waar mensen in crisissituaties warm worden opgevangen. De Wonne Glanerbrug is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Pastoor Meijerstraat. Het is een oud gebouw. De kerngroep, Anja en Annette, vrezen voor de energierekening in de komende winter. M25 vindt dat iedereen warmte verdient en wil hieraan graag een kleine bijdrage leveren. De opbrengst was € 225,43. Wie geproefd en gedoneerd heeft: hartelijk dank! Meer lezen over De Wonne Glanerbrug: www.wonneglanerbrug.nl

Namens M25
Ans te Lintelo

 

Haaksbergen. Met enige weemoed …
Op de drempel van de persconferentie van afgelopen zaterdag zongen koorgroepen en duo’s kerstliederen voor de Bonifatiuskerk in Haaksbergen, schoolden parochianen en belangstellenden, oud en jong, gezellig samen rond warme chocolademelk en Glühwein, en was er in de kerk een verstillende Advent-wandeling uitgezet richting de Kerststal. Om 17.00 uur was het Schluss. Om 19.00 ging de hele wereld op slot. We zijn blij, dat we dit nog net hebben kunnen meemaken! Voor herhaling vatbaar!
met enige weemoed

 Caritas bezorgt bij 231 gezinnen kerstpakketten in Enschede
caritas


Afgelopen zaterdag heeft PCI St. Jacobus de Meerdere kerstpakketten laten bezorgen voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De inhoud van de kerstpakketten bestaat uit boodschappen. Een deel 'lekkers', een deel voedzaam, bijvoorbeeld broodjes, soep of rijst. In 2020 hebben ze 231 gezinnen kunnen helpen met een kerstpakket. Dit jaar werken ze samen met de diaconie van de protestantse gemeente Enschede. Van de wijkcoaches kregen zij 325 adressen van gezinnen die het moeilijk hebben. De kerstpakketten werden o.a. met statiegeldbonnen gefinancierd.

Bent of kent u een mogelijke sponsor of wilt u meer weten? Dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u ons zelf steunen? U kunt uw gift overmaken op NL45ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede onder vermelding van 'kerstpakketten'. U kunt ook gebruik maken van onderstaande QR- code.
qr code

 
donkerZichtbare verwijzing naar het leven bij God als het donker is
De Stichting Behoud Jozefkerk heeft verlichting laten aanbrengen in de kerktoren aan de Oldenzaalsestraat in Enschede. Vanouds wordt van kerktorens gezegd dat ze ons naar de hemel wijzen. Zie hier. Nu is de toren ook 's avonds een zichtbare verwijzing naar het licht en het leven bij God. En zie ook hoe sfeervol dat is, juist in de kersttijd. 

 

Weinig kinderen vanwege Corona. Toch doorgegaan! Kinderwoorddienst Sint Jan
Op zondag 19 december de 4e Adventzondag, was er één heel jong meisje in de kerk. Te jong voor de Kinderwoorddienst, maar zij mocht wel de adventskaars met hulp van haar moeder aansteken. De volgende tekst werd daarbij voorgelezen:

Een vuur is warm, een vuur geeft licht en kijk: het wordt steeds meer.

Zo krijgt de vrede een gezicht, wij wachten op de Heer.

Vier kaarsen schijnen in de nacht, het wonder is dichtbij.

Het kind dat zo lang werd verwacht maakt alle mensen blij.

Door Corona waren er dit jaar helaas bijna geen kinderen, maar we hopen in de vastentijd weer met een nieuw project te kunnen starten, waarbij veel kinderen aanwezig zijn.

Wij wensen jullie allen een gezond, gelukkig en gezegend 2022!

Warme groetjes, werkgroep Kinderwoorddienst Sint Jan
kerk voorbeeld

 

bloemenEnschede Zuid. De bloemen van deze week
gaan naar dhr. Bert Nijhof aan de Albert Cuypstraat.

 

‘Kerstmis, de geboorte en komst van Jezus op aarde, het licht in de wereld.’ Voor de Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland klik hier.

 

Het oecumenisch city-pastoraat Enschede is gedurende de lock-down gesloten. Het centraal Secretariaat van de Franciscusparochie (Veldmaterstraat 61) is van 27 december tot en met 7 januari gesloten.

 

Ter bezinning door Paul Daggenvoorde, pastoorbezinning
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest worden gehouden in heel zijn rijk.

Jij telt mee!

Je kan er dit jaar wéer niet in,
geen plek,
want opnieuw Corona-kerst.
En toch tel jij mee!
Kerstmis gaat daar over.

Letterlijk betekent kerstmis
‘de mis(sie) van Christus’:
Dat God bij ons komt om met ons te zijn.
Waar wij ook zijn,
en hoe we er ook aan toe zijn.
God van in den hoge
heeft een waanzinnig verlangen
naar ons, zo blijkt uit het kerstverhaal.
God legt zichzelf in onze handen als kind.

De menswording van zijn Zoon vertrouwt God toe toe aan ons.
En daarmee de menswording van
van onszelf en van alle anderen.

Zie hoezeer we in tel zijn:
God rekent op óns.
Voor zijn missie stuurt ons op pad naar anderen;
Vooral naar de anders andere,
naar de eigenaardig andere
naar de nog altijd onbekende andere, dicht bij ons
naar de vreemdeling gevlucht van elders andere
naar de ineens anders andere
die zich van mij vervreemdt
door een kwetsend woord, of een lelijke streek;
En ook naar de altijd anders andere,
die ikzelf ben.

De herders en de koningen gaan eropuit
en zoeken het kind, die God is,
helemaal anders dan anders.
God als vluchtelingenkind.

Hoe zoeken zij?
Met verwachting en eerbied.

Dat wij elkaar en anderen verwachtingsvol en met respect zoeken. Dat maakt de wereld en elke mens anders.
Dat elke mens, en al wat in de Schepping is kan ervaren: ‘Ik tel mee’.

Op deze plek wil ik iedereen bedanken voor hun bijdrage in pastoraat, beheer en organisatie van de parochies.
Want we kwamen er best goed door
dit afgelopen twéede corona-jaar!
Dank jullie wel.

Fijne dagen, goede tijd.
Zalig kerstmis en gezegend Nieuwjaar.
kerstwens

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl/

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/

zalig kerstfeest