Steeds meer mensen bezoeken op Kerstavond (24 december) de Canadese begraafplaats in Holten, waar basisschoolkinderen een kaars plaatsen bij de oorlogsgraven.  De gestorvenen voor de vrede worden niet vergeten. 

Al meer dan dertig jaar komen op de zaterdag voor kerstmis - dit jaar op 21 december - in Nijverdal ouders van een overleden kind samen – ook zussen en broers en grootouders - om hun overleden kind, baby of volwassene, te gedenken. Hun namen worden genoemd en we denken na over rouw in een tijd waarin je maandenlang in de winkelstraten leest: fijne feestdagen.

Hoe kunnen deze dagen goed voor je zijn als je kind is gestorven. Wat is vrede dan?  De samenkomst vindt plaats in Ons Centrum aan de Constantijnstraat 7a - 7442 MC  in  Nijverdal. Van 13.30 tot 16.00 uur en u bent welkom vanaf 13.00 uur. Als u wilt, kunt u een foto van uw kind plaatsen op de daarvoor bestemde tafel.

Graag aanmelden bij Annigje Jannink-Annink, tel.: 053-4342650.

De middag wordt georganiseerd door OOK,  Ouders Overleden Kind,  en de middag wordt ingeleid en begeleid door Marinus van den Berg.

cross