8-5-2015
 
 
In zekere zin was het beste tot het laatst bewaard: de laatste gezamenlijke dag van alle pelgrims die per trein, bus en vliegtuig vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes reisden, opende met het hoogtepunt van de bedevaart: de Mis aan de Grot. Om half 9 hadden de ruim 1.300 pelgrims zich verzameld rond de plek waar Maria aan het meisje Bernadette verscheen. Op 8 mei vertrekken ‘s ochtends vroeg de bussen en ook de pelgrims die per vliegtuig arriveerden, reizen op vrijdag terug.


Aan het eind van de Mis bij de Grot had kardinaal Eijk een verrassing voor hoofdaalmoezenier vicaris Cornelissen: hij is door de bisschop van Tarbes-Lourdes benoemd tot erekapelaan van de Grot. Het is een erkenning van de inzet van vicaris Cornelissen voor de bedevaarten naar Lourdes: hij begeleidde al vaak parochiële bedevaarten naar het Franse pelgrimsoord en was in 2012 ook al hoofdaalmoezenier van de aartsdiocesane bedevaart naar Lourdes.
Ook sprak kardinaal Eijk een dankwoord uit aan de leden van het koor, het organiserende projectteam, de jongeren en de vele vrijwilligers zonder wie deze bedevaart niet mogelijk was geweest. “En ook dank aan u pelgrims voor uw deelname en biddende aanwezigheid. Ik wens op voorspraak van Maria en Bernadette dat deze bedevaart voor u heel zegenrijk mag zijn.” Cornelissen bedankte op zijn beurt mede namens de pelgrims kardinaal Eijk voor het initiatief voor deze bedevaart.

 

Kardinaal Eijk stelde in zijn preek tijdens de Mis bij de Grot dat de zwangere Maria in zekere zin te vergelijken is met een ciborie. “Deze kelk bevat de hosties die na de Eucharistieviering overblijven en in het tabernakel worden bewaard. Vaak is zo’n ciborie van kostbaar edelmetaal en rijk versierd. Daarmee brengen we ons besef tot uitdrukking dat onder de gedaante van brood Christus, en dus God, aanwezig is. Maria draagt ook Christus en brengt Hem als Zijn moeder tot haar nicht Elizabeth en ook tot ons. Daarom is zij te vergelijken met een schitterende ciborie,” zo legde kardinaal Eijk uit.
Maar ook wij zijn als christenen gezonden om Christus persoonlijk naar onze medemensen te brengen, benadrukte de kardinaal. “Door de Eucharistie worden ook wij dragers van Christus. Onder de gedaante van het ongedesemd brood van de hostie ontvangen wij Christus persoonlijk en dragen we Hem met ons mee. We nemen Hem na de H. Mis met ons mee naar huis, ons dagelijks leven, de mensen die we ontmoeten. Wij hebben ook die zending om Christus tot onze medemensen te brengen.”

 

Zoals het goud of zilver van de ciborie een teken is dat zij Christus in zijn Eucharistische aanwezigheid bevat, “zo is het zaak dat mensen ook aan ons kunnen zien dat wij dragers van Christus zijn,” zo hield de Utrechtse aartsbisschop de pelgrims voor. “Als we de aanwezigheid van Christus in ons uitstralen, maken we onze zending waar. Het besef dat we Christus-dragers zijn, mag ons met vreugde vervullen. De Eucharistie, waarin we Christus Zelf ontvangen, is immers de meeste kostbare gave die we kunnen ontvangen. Maar het is een gave die ook een opgave inhoudt. Het is zaak dat we durven spreken over die vreugde om de aanwezigheid van Christus in ons. En aan mensen laten weten dat die vreugde ook voor hen is weggelegd. Maar dat kunnen we alleen op vruchtbare wijze als wij als het ware zelf door onze wijze van leven naar het voorbeeld van Maria iets van een ciborie hebben, die het waardig is de hostie te bevatten.”

 

Na de Mis bij de Grot ging een grote groep pelgrims mee met de verschillende excursies naar de Pyreneeën die deze dag werden georganiseerd. En de pelgrims hadden geluk: na een frisse start bood vandaag warm en zonovergoten weer. Anderen bleven in en om het Heiligdom of maakten de wandeling (4 kilometer) naar het dorpje Bartrès en terug via de ‘Chemin de Bernadette’. In Bartrès hoedde de jonge Bernadette enige tijd schapen, deze schaapskooi is nog te bezoeken.

Sommige pelgrims maakten het op 7 mei op een bijzondere manier laat: enkele tientallen jongeren verzamelden zich samen met ‘jongerenvicaris’ Pauw en rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinsituut om half één ‘s nachts bij de Grot om samen de Rozenkrans te bidden.

  

Klik hier voor de volledige tekst van de preek van kardinaal Eijk

Voor meer berichtgeving: klik hier