Het zit er op! Vier dagen heb ik mogen pelgrimeren rond het zuidelijke Drielandenpunt en het was fantastisch. De routes, het landschap maar vooral de mensen en de betrokkenheid bij het doel, de Filippijnen!

De spirituele kant van de pelgrimstocht kwam vooral tot uitdrukking door de gesprekken met hele bijzondere mensen. Iedereen die met elkaar oploopt, elkaars verhalen aanhoort en deelt. Op sommige momenten was er sprake van ontroering, met name toen ik een van de deelnemers die blind is, mocht begeleiden. Het volledige vertrouwen dat hij aan de ander geeft is bewonderenswaardig. Iedere deelnemer heeft een andere reden om mee te lopen en soms zijn de verhalen indrukwekkend.

En toch is het tijdens de tocht gemakkelijk om je zorgen en last met de ander te delen. Iedereen wandelt met iedereen en je voelt je gesteund, ondanks dat je de mensen net goed kent. Maar ook hebben we gehoord over het doel. Een fotosessie over de Mangyan, de bevolking vanhet Filippijnse eiland Mindoro, liet goed zien waar de problematiek ligt.

Niet in armoede of honger. Maar wel in totale ongelijkheid zonder je rechtte kunnen halen omdat de overheid zich laat paaien door de (rijke) Westerse bedrijven die met geld land en 'politiek' kopen. Door te leren hoe zij voor zichzelf op kunnen komen, door het bos in ere te herstellen en de menseneen bestaansrecht te geven, krijgen de Mangyan een kans. En dat is solidariteit in de geest van Vastenaktie.

En natuurlijk was tijdens de tochten één van de gesprekspunten hoeveel geld er al bij elkaar is gehaald. Want voor iedere pelgrim was het geld bijeenbrengen toch een grote uitdaging en voor de meeste een overwinning.

Ik ben ongelooflijk trots op wat de parochie Enschede bijeen heeft gebracht via de verschillende acties.

Door over te maken op de rekening, te geven in de deurcollecte, de giften van de sobere maaltijden en natuurlijk de kinderen van groep 4 die sparen met de spaardoosjes. Ik wil iedereen die mij heeft gesponsord, ook in mentaal opzicht, hartelijk danken! De sponsoring loopt nog door tot eind mei, dus mijn teller op de website kan nog wat stijgen.

Wilt u wat zien en proeven van de sfeer van de Pelgrimstocht? Kijk dan voor mijn foto’s op http://www.flickr.com/photos/61738301@N08/

Op de televisie is een verslag in Katholiek Nederland tv waarbij de tocht en het doel aan bod komen.

De aflevering is op Internet terug te zien op: http://www.katholieknederland.nl/katholieknederlandtv/2011/detail_objectID726355.html

(De pelgrimstocht begint bij minuut 6.10. Voor diegene die dit niet kennen: er volgt eerst een reclame en dan begint de aflevering.)

En natuurlijk geeft de website van Pelgrimstocht zelf een goed beeld met de dagverslagen en de korte filmpjes van de ambassadrice Hella van der Wijst. http://pelgrimstocht.nl/Dagverslagen

Ik wil graag zeggen: ‘bedankt aan iedereen voor het vertrouwen, bedankt voor de betrokkenheid en wie weet tot volgend jaar’.

Pelgrim Karin