aartsbisdom2   logo VNB2010  

Paus Franciscus nodigt gelovigen wereldwijd uit om tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid naar Rome te pelgrimeren. Vanuit Nederland reizen diverse katholieke organisaties, bisdommen en parochies dit najaar naar de Eeuwige Stad. Kardinaal Eijk: “Het Aartsbisdom Utrecht zal natuurlijk niet ontbreken. Ik nodig de gelovigen in het aartsbisdom van harte uit om aan deze bijzondere bedevaart naar Rome deel te nemen om een volledige aflaat te ontvangen. Met vele andere Nederlanders vieren we op 15 november daar de ‘Nederlandse Dag’.” Inmiddels is bekend geworden dat paus Franciscus die dag de Nederlandse bedevaartgangers persoonlijk zal toespreken na afloop van de gezamenlijke Eucharistieviering in de Sint-Pieter.

Bedevaartprogramma (elk bisdom volgt een ‘eigen programma’)

Rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut is hoofdaalmoezenier van de ‘Utrechtse’ bedevaart naar Rome. De deelnemers ontmoeten paus Franciscus bij de algemene audiëntie, maken een wandeling in het teken van barmhartigheid door de boeiende en gezellige wijk Trastevere en bezoeken de andere basilieken en hoogtepunten van Rome. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van het bisdom Rome met daarin de zetel van de bisschop van Rome, de paus. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen. Ook een aantal mensen uit onze parochies zullen mee gaan met deze unieke pelgrimage. De reis, mede georganiseerd door V.N.B. wordt per vliegtuig afgelegd en u zult redelijk zelfstandig moeten kunnen lopen.    Kosten vanaf € 835,-

Nadere informatie bij Bert Elferink 0623770341   of  074 7370100

Met Bert kunt u ook een afspraak maken voor een voorlichtingsuurtje waarin het complete programma wordt uitgelegd.

Op 27 september is er aan de nieuwe schoolweg om 19.30uur een voorlichtingsavond.