Gezegend Hij die komt in de naam de Heer. Aan het begin van de Goede Week staan we hierbij stil. Stil worden, stil staan bij dat grote geheim van een diepe gegeven Liefde. Bejubeld, uitgeroepen tot Koning, tot Held van velen. Men zag in Hem een bevrijder. Een begin van een triomftocht die niet begrepen werd. Hij alleen wist wat er gebeuren ging. Hij alleen wist dat Hij tot het uiterste moest gaan, door lijden en dood heen tot heil van velen. Eigenlijk kunnen we Palmzondag ook wel het begin noemen van een Stille Week, omdat in het goede dat ons gegeven wordt, wij stil mogen worden. Stil vervuld van dat grote geheim dat Jezus doet toekomen. Dit ben ik voor jullie gebroken en dienstbaar. Door lijden en dood heen. Nieuw Leven, toekomst, een en al Liefde. Daar mogen wij bij stil staan in deze Goede Week, te beginnen met Palmzondag. Wij mogen ons gedragen weten in Hem en door Hem en met Hem die bejubeld werd, gebroken door lijden en dood heen ons TOEKOMST, NIEUW LEVEN, gaf en geeft. Ik wens u, jullie, ons allen een Goede, Stille, Heilige Week toe.

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris.