Op 22 november met het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal sloten wij het Kerkelijk jaar af. Een jaar dat door omstandigheden die we allemaal kennen en ervaren zo anders is verlopen en gegaan. Met de Eerste Zondag van de Advent gaan we weer beginnen aan een Nieuw Kerkelijk jaar. Vol verwachting en hopend op toekomst mogen wij ons in deze periode weer voorbereiden. Voorbereiden op de geboorte van Gods Zoon. Emmanuel, God met ons. Jezus, Hij die redt. Meer als ooit hebben wij dat misschien we nodig. Redding, Iemand die met ons is en met ons meegaat. Het Evangelie roept ons op tot waakzaamheid. Op je hoede zijn zo wordt gezegd. Maar ook betrokken zijn op elkaar zonder de ander te claimen, te bezitten. Elkaar ruimte te geven niet omdat dit nu de praktijk van alle dag in een anderhalve meter samenleving. De Advent, Adventus, dat Komst betekend wil voor ons christenen een tijd zijn van hoopvol uitzien. Uitzien naar Hem die onze uiteindelijke Toekomst wil zijn. Zien wij die toekomst in deze tijd van onzekerheid nog wel. Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit zingt een Adventslied. Dat ondanks alles, wij zo verlangend uitzien naar de hoopvolle tekenen van onze tijd. Vrouwen en mannen die op welke manier dan ook zich met hart en ziel inzetten om in deze tijd van onzekerheid toekomst te geven. Toekomst in Kerk en samenleving in zorg en aandacht naar elkaar toe. De profeet Jessia heeft hierin vertrouwen. Ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet. Dit Nieuwe wens ik u, jullie van harte toe. Een goede tijd gewenst op weg naar Kerst. Vrea en Good Goan.

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris

cross