NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 17 november 2021

 

Voorlopig geen nieuwe Corona-maatregelen voor kerken verwacht ..
Momenteel wordt iedereen die onze kerken binnenkomt gevraagd zijn of haar handen te desinfecteren, bij het lopen een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden. Daarbij proberen we overal goed te ventileren. Dat betekent, dat het in sommige kerken koud kan worden, als om die reden de verwarming wordt uitgezet. Sommige installaties blazen de warme lucht de kerk in en dat kan nu niet. Kleed u dus daarop! Per activiteit wordt nu bekeken onder welke voorwaarden iets door kan gaan. De eerste bijeenkomsten van de Eerste Communie worden in bijvoorbeeld Enschede en Haaksbergen verkort. Ouders kunnen er dit jaar helaas niet bij zijn. Ook het koffie drinken na de viering gaat er op sommige plekken af. Telkens wordt gekeken naar de plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden. Samenzang is volgens de regels nog geoorloofd. Beter is het echter – bij de huidige oplopende cijfers – niet mee te zingen. Vergaderen kan beter met TEAMS of ZOOM, dan fysiek. In die zin vragen we iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Over de vieringen met Kerst wordt momenteel nagedacht. We zien de piek van besmettingen nog niet. We houden er rekening mee, dat er gereserveerd zal moeten worden; we vanwege de 1,5 meter afstand minder mensen kunnen ontvangen; er geen samenzang zal zijn en er misschien zelfs QR-codes worden gevraagd. We bereiden ons er praktisch en mentaal op voor, maar de beslissing is voor later.

Pastoraal team 

 

Aankomende activiteiten …
AriensgedachtenisvieringEnschede - Jacobuskerk: Ariensgedachtenisviering afgeschaald in verband met de Coronamaatregelen: Geen koffie, geen harmonie en geen bisschop.
De jaarlijkse Ariensgedachtenisviering in de Jacobuskerk is bedoeld als een grootse viering. Om te danken voor het leven en het werk van de landelijk bekend geworden Enschedese kapelaan dr. Ariens; om belangstelling te wekken voor zijn sociale inzet, en om devotie te stimuleren voor zijn  persoon. Daarom is vaak een bisschop hoofdcelebrant, en blaast de Harmonie voor extra muzikale opluistering. Terwijl de koffie na de mis contact wil bevorderen tussen iedereen die iets met Ariens heeft. Maar door de geldende 1.5m maatregel is het aantal kerkbezoekers beperkt en samen koffiedrinken onmogelijk. Samenzang wordt afgeraden. En dan is blaasmuziek erg onverstandig. Daarom wordt de viering dit jaar afgeschaald. Bisschop Woorts komt volgend jaar. En dat geldt ook voor de Harmonie.

Dus: er is aanstaande zondag 21 november om 11:00 uur een eenvoudige viering in de Jacobuskerk. Pastoor Daggenvoorde is hoofdcelebrant. En het Arienskoor verzorgt de zang. Er is geen koffiedrinken na afloop.

 

Enschede – Sint Jan: Schrijf uw eigen voorbede!
eigen voorbede
Zaterdag 20 november, om 18.00 uur  is er in de St. Jan een viering ter ere van het feest van Caecilia. Het is dan ook Christus Koning. Het is een Communieviering. Het st. Jan - Michael koor verzorgt de zang. U wordt van harte uitgenodigd om een voorbede te maken. U mag die sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt hem ook op papier zetten en bij aankomst in de kerk afgeven (of daar ter plekke schrijven). U mag uw voorbeden vanwege de veiligheidsmaatregelen dit keer niet zelf voor de microfoon uitspreken en het kaarsje daarbij aansteken. De lector en de voorganger zullen daarvoor zorgen. We hopen velen van u te verwelkomen.

 

Franciscusparochie: Opschorten activiteiten Wittem-groep
Beste deelnemers aan de Wittem-bijeenkomsten, het Corona-virus kunnen we nog altijd niet achter ons laten, waardoor we genoodzaakt zijn het jaarprogramma van de Wittem-bijeenkomsten aan te passen. U bent inmiddels geïnformeerd door het KBO-bestuur, dat alle activiteiten tot in elk geval 1 januari a.s. zijn afgelast.

Wij, als Wittemgroep, vinden het noodzakelijk om ons programma ook aan te passen. Dat betekent, dat we de eerstvolgende bijeenkomst van 23 november moeten annuleren. De afspraak met notaris Lenderink is naar een later tijdstip verplaatst. Jammer, maar het is niet anders, het is voor ons aller gezondheid.

Hoe de situatie na 1 januari 2022 zal zijn, kunnen we op dit moment, met de snel veranderende omstandigheden, nog niet zeggen. Wel kunnen we nu al meedelen, dat de geplande bijeenkomst van dinsdag 11 januari 2022 is verplaatst naar donderdag 13 januari 14.00 uur in De Kappen. Noteert u dit alvast! U ontvangt ongeveer 10 dagen voordien een mail om u te informeren over de dan heersende stand van zaken.

Houd u allen sterk in deze donkere en moeilijke tijden. We hopen u in het nieuwe jaar weer in betere omstandigheden te ontmoeten. Alvast fijne en gezellige kerstdagen gewenst met uw naasten.

Namens de werkgroep Wittem, Harry Maathuis, voorzitter.

 

Terugblik afgelopen week
Sint Maarten op alle basisscholen in Losser
basisscholen


De plaats Losser heeft een heuse beschermheilige: St. Martinus. De herinnering aan St. Martinus / St. Maarten wordt al meer dan 60 jaar gevierd met de mensen in het dorp op 11 november. Het kreeg dit jaar een geheel nieuwe opzet. Op 11 november, de sterfdag van St. Martinus, vertelden we zijn verhaal over DELEN aan meer dan 1100 kinderen op de basisscholen. Het werd aanschouwelijk gemaakt doordat St. Maarten in levenden lijve een bezoek bracht aan elke groep 4. Zijn ‘ridder – soldaat – bisschop’ verhaal werd verteld.

Hoe Maarten de bedelaar aan de stadspoort wat geld en zijn halve mantel gaf. Daarna droomde Maarten hierover. In zijn droom zag hij Jezus. Tot zijn verbazing droeg Jezus die helft van zijn mantel. Maarten besloot niet langer te vechten in het leger, maar volgeling van Jezus te worden. Hij wilde stoppen met vechten en verder gaan met DELEN. Later werd Maarten bisschop. Wat en hoe kunnen wij delen in 2021? Het blijft een belangrijk thema om verder uit te diepen want DELEN SMAAKT NAAR MEER…

Alle kinderen kregen een snoepzakje en werden uitgedaagd om een mooie ansichtkaart te kleuren en te geven aan iemand met wie wel wat extra aandacht gedeeld kon worden.

Een en ander werd mede mogelijk gemaakt door de gulle giften van de Losserse ondernemers. Het is een samenwerkingsproject van De Martinikerlkes, Het Oranje Comité, de basisscholen, de PKN gemeente en Katholiek Losser.

Ans te Lintelo
Coordinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuid-oost Twente
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 30958689


De Franciscusbende stijgt tot grote hoogte
FranciscusbendeRekening houdend met de Corona-maatregelen, kwamen afgelopen zondag kinderen met hun ouders samen in de pastorie bij de Bonifatiuskerk om te ontbijten en daarna de toren te beklimmen. De animo was groot. Voor lang niet iedereen, die erbij wilde zijn, was er plek. De kinderen en ouders waren enthousiast. Het beklimmen van de toren was spannend; de rondleiding in de kerk interessant. ‘Het is leuk om andere mensen te ontmoeten en samen met met je eigen en andere gezinnen te ontbijten’, zei één van de ouders. De organisatie was in handen van de ‘Franciscusbende’. De ‘bende’ is een initiatief van de Franciscusparochie. Eens in de zoveel tijd organiseert de ‘bende’  een activiteit voor kinderen en/of ouders: ‘We gaan voor gezelligheid en plezier, elkaar beter leren kennen, een lijntje houden met kerk en geloof.’ De activiteiten worden afgestemd op kinderen in de leeftijd van groep 5 tot en met 8. Je kunt je per keer opgeven. Iedereen is welkom. Belangstellenden kunnen ook zelf met ideeën voor activiteiten komen. De volgende activiteit wordt een vossenjacht rond de Pancratiuskerk op vrijdagavond 10 december. Wie geïnformeerd wil worden kan zich opgeven voor de appgroep via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Enschede – Jozefkerk: Ook hier werd Sint Maarten gevierd!
sint maarten

Enschede Jacobuskerk: Geen intocht met optocht, maar een defilé
Op het bordes van de kerk.
bordes van de kerk
In de kerk kreeg Sinterklaas van de burgemeester de sleutel overhandigd. Dat werd gefilmd. Het was een besloten bijeenkomst (Klik aan voor filmpje).  Onder klokgelui en met muziek van een eigen pietenband kwam Sinterklaas naar buiten. Op het bordes van de kerk was podium voor hem ingericht. Kinderen en hun ouders kwamen over de markt voorlangs lopen. Er werd ook een kind gebracht met de wensambulance.

bloemenEnschede Zuid: De bloemen gingen deze week naar mevr. Küpers in De Posten.Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Gerardus Majellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/