Het was deze zondag een andere viering in de Jozefkerk dan anders.

Pastoor Paul Daggenvoorde vroeg aan alle aanwezigen voor aanvang van de mis om mee te gaan naar de ingang van de kerk.

Daar stonden 2 grote kaarsen te branden. Iedereen kreeg een kleine kaars en moest die aansteken aan de grote. In processie gingen we samen met het Ariens koor op weg met de brandende kaarsen richting het hoofdaltaar.

Daar aangekomen werden de kaarsen omhoog geheven voor je eigen intentie.

Daarna werden de kaarsen op de standaard geplaatst. 

Zoals Paul in zijn preek het verhaal vertelde ,

Dat Jozef en Maria, Jezus naar Jeruzalem brachten om,

Hem aan de Heer op te dragen. Daar waren ook Simeon en Anna bij aanwezig.

Evangelie (Lc. 2, 22-40)

Net als toen:

Komen nu ook nog jong en oud in de kerk.

Om samen de Eucharistie te vieren.

Het was een bijzondere en feestelijke viering.

Jacqueline ter Brugge.

 

cross