Vrijwilligers gevraagd.

Onze parochie is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werkgroepen.

 
Kosters:
Misschien voelt u ervoor om koster te worden. We hebben al enige kosters, maar we kunnen een paar kosters erbij goed gebruiken om de werkdruk te verlichten.
De kosters worden eens per maand ingeroosterd. U wordt van te voren goed ingewerkt.
 
Acolieten:
We zijn op zoek naar enkele acolieten man/vrouw. Leeftijd is niet belangrijk.
De acoliet assisteert de pastor tijdens de viering. Van de acoliet wordt verwacht dat hij/zij eens in de twee, drie of vier weken meehelpt.
Uiteraard wordt u daarbij goed begeleid.
Opgave of meer informatie na de viering of in de pastorie op vrijdagmorgen tus-sen 10.00 en 12.00 uur.
 
Marieke van Gerven, acoliet
 
Bezoek nabestaanden van overledenen
Binnen de Jacobusparochie bestaat een actieve werkgroep die zich speciaal bezig houdt met het bezoeken van oudere en zieke parochianen.
Naast deze werkgroep gaan we een nieuwe werkgroep oprichten die zich uitsluitend zal gaan bezighouden met het bezoeken van nabestaanden van overledenen binnen onze parochie.
Wij zoeken dan ook op korte termijn vrijwilligers die zich hiervoor actief willen gaan inzetten.
Wilt u zich aanmelden of eerst nadere informatie wensen neemt u dan contact op met:
Gerard van de Braak, contactpersoon voor deze nieuwe werkgroep,
tel. 06-28550904 of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Bezoekersgroep:
Onze bezoekersgroep is op zoek naar enkele nieuwe leden.
De werkgroep vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Ouderen en zieke parochianen worden bezocht, bij jubilea wordt een bloemetje gebracht en ook verzorgt de bezoekgroep eens per jaar een gemeen-schappelijke Ziekenzalving in onze kerk en in de Eschpoort.
 
Fien Eitink
 
Pastoraatgroep:
 
Alle pastoraatgroepen in de parochie hebben inmiddels hun benoemings-brieven gekregen.
De pastoraatgroepen zijn aangesteld door het parochiebestuur en werken onder leiding van pastor Carla Berbée en de aandachtspastor van hun eigen locatie.
De pastoraatgroepen houden zich bezig met alle onderwerpen op gebied van Pastoraat en zijn aanspreekpunt voor de werkgroepen die met pastoraat bezig zijn, zoals de locatieraden aanspreek-baar zijn op de locale bestuurstaken.
Voor het pastoraat kunnen dit zijn: de groepen liturgie, oecumene, diaconie.
Ook de koren en gemeenschapsopbouw horen erbij.
Wij willen in het bijzonder aandacht hebben voor iedere parochiaan.
 
In een verandering van organisatie gaat er gemakkelijk iets mis. Wij willen voorkomen dat er mensen ‘uit de boot’ vallen. Daarom vragen we uw aller medewerking. Graag zien we dat ieder die iets op het hart heeft, ons weet te vinden. Ook als u weet dat een ander met iets zit op het gebied van de pastoraattaken, laat het ons weten.
Ons doel is om te zien naar elkaar. Graag willen we dat ieder zich thuis voelt in de gemeenschap van de St. Jacobuskerk.
Onze gemeenschap is een bijzondere in de binnenstad, met overwegend vol-wassen parochianen uit alle wind-streken.
Het zou goed zijn, als wij elkaar steeds beter leren ‘kennen’ en zorg hebben voor elkaar.
Vanuit dit streven zet de pastoraatgroep zich in.
 
Eric Sanders. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  
INFO

-Elke vrijdagmorgen is er werkoverleg voor afgevaardigden uit de werkgroepen.

-Eveneens komen vier keer per jaar vrijwilligers bijeen op het Parochieel beraad om verslag uit te brengen van hun activiteiten.
Informatie kunt u inwinnen bij mevr. Annie Haarhuis, tel. 4 331 879.

-En drie keer per jaar komen afgevaardigden uit werkgroepen bijeen als werkgroep Liturgie.
Vieringen worden voorbereid en geëvalueerd.

-De bezoekersgroep vergadert ca. 8 keer per jaar.
Naast aandacht voor zieken en ouderen wordt de communie rondgebracht en organiseren ze twee keer per jaar een gemeenschappelijke ziekenzalving in de Jacobuskerk en de Eschpoort.

-De Avondwake-en crematorium-groep zet zich in bij de voorbereiding van uitvaartvieringen, en verzorgt de avondwakes.
Versterking gevraagd:
Omdat uitvaarten veel voorbereiding kosten, o.a. bij het uitzoeken van muziek en teksten, is de Avondwake-en crematoriumgroep op zoek naar iemand die daarbij wil helpen.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Frits Duijvestijn, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook de acolieten kunnen versterking gebruiken. Van te voren wordt u goed ingewerkt en in onderling overleg wordt u eens per maand ingezet.
Inlichtingen: mevr. Marieke van Gerven, tel. 4 343 054.