Voorbereiding op het ontvangen van het vormsel…
Eens in de twee jaar worden kinderen in juni via de media van de parochie en de scholen benaderd om zich op te geven voor het project ‘Vormselkracht. Ook niet katholieke kinderen en kinderen, die uiteindelijk niet gevormd zullen worden, kunnen meedoen. We vragen kinderen aan het einde van het project of zij al of niet gevormd willen worden. In de jaren, dat het project niet in Enschede wordt aangeboden, kunnen kinderen meedoen aan het project in Haaksbergen of Losser.
 
Opgave
Eind juni kunnen kinderen die het aankomend schooljaar in groep 8, brugklas  en hoger zitten via het aanmeldformulier (klik hier) worden aangemeld. Ook niet-katholieke kinderen kunnen aan het project meedoen. Het project wordt in Enschede voor het eerst weer aangeboden in het schooljaar 2020-2021. Als het in Enschede niet aangeboden wordt kunnen kinderen ook meedoen in Haaksbergen of Losser binnen ons parochieverband Zuidoost Twente.

In het schooljaar 2019-2020 wordt het Vormselproject in Zuidoost Twente aangeboden in de parochies Maria Vlucht en Franciscus. In het volgend schooljaar 2020-2021 zal het weer worden aangeboden in de Jacobusparochie te Enschede voor kinderen in groep 8, brugklas en hoger.

Met vriendelijke groet!
Frank de Heus.

schelprkleur3