De "diocesane regelingen" welke zijn vastgelegd en ter inzage zijn bij het bisdom.

  • Inhoudsopgave diocesane regelingen 2015.
  • Interdiocesane regelingen voor besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen in de R.K. Kerkprovincie inzake honorering van priesters en diakens en andere financiële aangelegenheden.
  • Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K. kerkprovincie Nederland.
  • Rechtspositiereglement voor pastoraal werkers in het bisdom van Utrecht.
  • Rechtspositiereglement voor het secretariaat van het Roomskatholiek kerkgenootschap in Nederland.
  • Model-arbeidsovereenkomst voor een werknemer in dienst van een parochie.

schelprkleur3