OPROEP

Het parochiebestuur zoekt parochianen die zitting willen nemen in een parochiebrede commissie die onderzoekt hoe het beste inde veranderde situatie de parochianen benaderd kunnen worden om een kerkbijdrage te (blijven) geven.

Vanuit het bisdom wordt middels

brochures en regionale bijeenkomsten meegewerkt aan de gedachtevorming.

Parochianen die in het verleden lokaal actief zijn geweest bij het innen van de kerkbijdrage zijn van harte uitgenodigd (desgewenst tijdelijk) in de commissie zitting te nemen, maar ook andere geïnteresseerde parochianen zijn bijzonder welkom.

De commissie zal samenwerken met de centralepenningmeesters.

Opgave bij Ferlina of Linda van het Parochieel Dienstencentrum Enschede, tel. 053-4785306 of 053-7113459.

Namens het parochiebestuur,

Guus Berkien, vicevoorzitter