In  januari is de Pauluskerk gesloten en herrezen als sportschool, niet voor de ziel maar voor het lijf. Drie andere kerken zullen ook sluiten en herbestemd worden; al is de termijn nog niet duidelijk. Maar met het sluiten van de kerk verdwijnt nog niet het geloof uit de wijk. Ook voor de kerken die open blijven verandert er veel. Gastvrijheid naar andere kerkgangers, andere koren, andere gebruiken. Daarom spreken we niet enkel over kerksluiting maar eerder over omvorming van de parochie als geheel. En daar is deze gigantische operatie ook om begonnen. Om onze parochie levendig te houden, krachten te bundelen en wat onmogelijk blijkt los te kunnen laten. Het is voor alle parochianen belangrijk, dat zij ergens bij horen, zich thuis te kunnen voelen.
Binnen verschillende locaties zijn er met groepen vrijwilligers al gesproken over deze ontwikkeling. Dat willen we als pastoraal team nu nog systematischer gaan doen.
Alle leden van het  pastoraal team -ook de collega's uit Haaksbergen en Losser-  zullen hierin hun steentje bijdragen.

We hebben een projectplan opgesteld waarin met de verschillende locaties en groepen wordt geïnventariseerd:  wat  heeft men nodig, welke groepen willen samen werken, welke groepen of taken worden stedelijk gebundeld en wat moet op locatie blijven. Voor elke locatie kan dat weer anders liggen. Dit is bij elkaar een grote klus.

Een eerste stap is verder de vorming van een stedelijke pastoraatgroep. Hierin zit van (bijna ) elke locatie een persoon, afkomstig uit de huidige pastoraatgroep van de locatie. Deze locale groepen zullen blijven, om het pastoraat in de wijk en aan de basis te blijven begeleiden. De stedelijke groep is meer een meedenkgroep voor het pastoresteam en om het geheel op koers te houden.

Daarnaast willen we een projectgroep instellen die dit hele project mee gaat ondersteunen. Naast pastores komen hierin enkele "wijze parochianen", die gezien hun ervaring en achtergrond goed thuis zijn in onze parochie, in onze stad en in wat er leeft in onze geloofsgemeenschappen.

Zo gaan we samen de hele parochie omvormen tot locaties, kerken, groepen in een groot netwerk over de hele stad weer ons geloof op verschillende manier beleefd kan worden.

Carla Berbée, pastoraal werker