Procedure in het Aartsbisdom UtrechtLogo abu

 

 

Inleiding

Vanaf de samenvoeging beschikt elke parochie over een pastoraal beleidsplan. Daarin is het pastorale beleid voor de eerstkomende jaren vastgelegd. In het verlengde daarvan hebben parochies een gebouwenplan  gemaakt of werken zij daaraan. Daarin wordt aangegeven welke voorzieningen (kerkgebouwen,  pastorieën en gebouwen met werk- en vergaderruimten) wenselijk en mogelijk zijn om dit pastorale beleid te realiseren, welke gebouwen daarvoor beschikbaar en geschikt zijn, in welke staat deze gebouwen verkeren en welke alternatieven denkbaar en mogelijk zijn.

Lees meer. (gehele tekst in pdf)