Baten en Lasten parochie

             
 

 

 

Jaarrekening 2020

 

 

 

Jaarrekening 2019

Baten

 

           

Bijdragenparochianen

   

239.453

     

248.726

Opbrengst bezittingen en beleggingen

   

131.993

     

153.762

Ontvangen collecten voor derden

   

1.114

     

9.333

Overige bijdragen

             

Incidentele baten

   

645.150

     

280.000

               

Totaalbaten

 

 

1.017.710

 

 

 

691.822

               

Lasten

 

           

Pastorale beroepskrachten

   

120.891

     

144.351

Kerkelijke gebouwen

   

173.323

     

272.827

Eredienstenpastoraal

   

30.320

     

38.865

Beheer en administratie

   

48.658

     

57.949

Verplichte en vrijwillige bijdragen

   

38.380

     

45.601

Rentelasten

   

3.889

     

4.336

Incidente lelasten

   

307.833

     

297.149

               

Totale lasten

 

 

723.293

 

 

 

861.078

               
               

Resultaat(baten-lasten)

 

 

-294.417

 

 

 

169.257

     

Winst

     

Verlies

               

Resultaat zonder verkoop gebouwen

 

 

42.900

 

 

 

152.108

     

Verlies

     

Verlies

*het resultaat is inclusief de opbrengst van de verkoop van de Mariakerk over 2020 en enkele gebouwen over 2019.