NieuwsbriefZuidoosttwente parochies
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 12 mei 2021
Koorrepetities met kleine koorgroepen weer mogelijk

 

Vanaf vandaag kunnen koorgroepen tot 4 personen, die graag willen oefenen voor het zingen in vieringen, weer terecht in onze kerken. Veel koren zien hier naar uit. Het kunnen oefenen werd zeer gemist. Als koorgroepen zich houden aan alle regels, zoals we die ook in het weekend in acht nemen, moet dit veilig kunnen.

Pastoraal team

 

Opgave Vormselproject 2021-2022

Tot 20 juni (parochie Maria Vlucht) en 4 juli (Franciscusparochie) kunnen leerlingen uit groep 8, brugklas en hoger opgegeven worden voor het Vormselproject in het komend seizoen. Meer informatie en het opgaveformulier vindt u op de websites van de parochies. Belangstellenden uit Enschede zijn welkom in Losser en Haaksbergen. In het schooljaar 2022-2023 vindt het Vormsel weer in Enschede plaats.

 

Vergoeding cursussen bisdom

Binnen het bisdom worden in het najaar een aantal cursussen aangeboden. Meld je, als je belangstelling hebt, bij het centraal secretariaat binnen de parochie. Met instemming van pastoraal team en parochiebestuur kunnen gemaakte onkosten vergoed worden.


Cantorcursus binnen ons bisdom

CantorcursusIn de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona-pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger in de viering is, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

basiscursus KoordirectieDit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Docent is Ronald de Haan

De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren.

Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van (basis) slagtechnische vaardigheden, alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op een verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en een rapportage. 

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Zingende jeugd is slimmer!

Zingende jeugdOp zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.

De stemmen van kinderen en jeugd zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. Ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat jongeren graag zingen en hun geloof en muzikale smaak vormt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en jeugdkoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die specifiek passen bij de offerande en het tafelgebed. Tevens worden ook dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden.

De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor “Sing to God” en het Antonius Jongerenkoor (JKA) van de Z. Titus Brandsmaparochie Ede-Wageningen.  

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Sint Antoniuskerk van Ede, begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Enschede Zuid: Bloemetje van de week

bloemetje Het bloemetje van deze week ging naar Herman Wigbels aan de Govert Flinckstraat te Enschede.

 


Ter bezinning: Hemelvaart door pastoraal werker Frank de Heus

Afgelopen week overleed een goede kennis van mij. Met haar toen nog jonge kinderen op vakantie op Texel gebeurde er lang geleden iets verschrikkelijks. Zomaar opeens zakte haar man in elkaar. Hij overleed ter plekke. Ze heeft op één of andere manier nooit meer de kans gekregen zijn lichaam nog eens te zien. De kist bleef voor haar gesloten. Daardoor is zijn overlijden altijd in de mist blijven hangen. Natuurlijk wist zij, dat hij er niet meer was. En toch verwachtte ze hem telkens weer te zien. Vaak is zij met de kinderen op Texel terug geweest. Dan keek zij vanaf het strand over de golven in de hoop een glimp van hem op te vangen. Hij was alles voor haar. Zij heeft hem nooit kunnen loslaten.

Ik vertel dit, omdat het morgen Hemelvaart is. Dan klinkt binnen en buiten de kerken het verhaal uit het boek Handelingen, dat Jezus in een wolk wordt opgenomen en voor de ogen van zijn leerlingen werd omhoog geheven. Ik zou dit niet letterlijk willen verstaan. Het gaat om het beeld; om wat het wil zeggen. Terwijl Jezus zo van zijn leerlingen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?

Mijn kennis is dat haar leven lang blijven doen. Zij is naar de hemel blijven kijken. Maar wel met een soort van verbittering. Waarom moest haar dit overkomen? Waarom hielp God haar niet? Een antwoord heeft zij nooit gekregen. De vraag is zij blijven stellen. Zo liet zij God toch niet los.

Ik zelf geloof, dat God haar ook niet los gelaten heeft. Er zijn veel goede mensen op haar pad gekomen, die haar in het leven hebben bijgestaan. Ik denk ‘engelen van God’. Zij heeft prachtige kinderen en kleinkinderen. In haar zat een kracht, die haar veel heeft laten verdragen. Ook aan een lijf, dat haar steeds meer in de steek liet. Maar om God daarin te kunnen zien, is blijkbaar niet zo gemakkelijk. Maar één ding stond voor haar overeind. Haar verlangen om weer met haar man samen te zijn. Dat hemelse verlangen is misschien nu vervuld.

 

Kanalen vieringen online

Bonifatiuskerk Haaksbergen: zaterdag 18.30 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat

Maria Geboortekerk Losser: zondag 9.00 uur: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Sint Jozefkerk Enschede: zondag 11.00 uur: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Sint Jacobuskerk Lonneker: https://youtu.be/K-jkw5X8MOc

Gerardus Majella Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 309 58 689

 

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

 

Facebookpagina’s parochies:

https://www.facebook.com/Mariavlucht/

https://www.facebook.com/JacobusEnschede/

https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/