Scan de QR code om te betalen voor
Bijdrage voor parochie

Of gebruik onderstaand link in de browser..

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ

Deze link is geldig tot 19 maart 2021.