Vieren in het weekend.
We volgen vooralsnog de lijn van de Rijksoverheid en beperken onszelf tot slechts een enkele (eucharistie)viering per zondag voor heel Zuidoost om mee te helpen de aantallen Corona-besmettingen naar beneden te krijgen. Vanaf Aswoensdag willen we weer met 30 mensen samenkomen. Vanaf dat moment willen we het liturgisch rooster weer gaan volgen zoals het voorligt, tenzij een locatie zelf aangeeft, dat nog niet te willen of te kunnen. We realiseren ons ook, hoezeer het samenkomen en het vieren van de sacramenten gemist wordt. Vieringen of samenkomsten in en vanuit geloof helpen je je te wapenen tegen de eenzaamheid, moedeloosheid, wanhoop soms, die deze tijd met zich meebrengt.

Lees verder in de laatste nieuwsbrief (27 jan)

logo